• Andere gewascodes voor natuurlijk grasland

    Als landbouwer geeft u uw percelen op in Mijn percelen. Heeft u percelen met natuurlijk grasland waarop u landbouwactiviteiten uitvoert, en primaire waterkeringen? De gewascode hiervoor is vervallen: 336....

    28 februari 2019

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right