• ©Kelle Schouten

  Start fosfaatbank uitgesteld

  De start van de fosfaatbank is uitgesteld. Het was de bedoeling dat de fosfaatbank op 1 november 2018 open zou gaan. Door wijzigingen in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is deze datum niet haalbaar....

  31 oktober 2018

 • Koeien_Regeling_fosfaatreductie

  Aanmelden vrijstelling fosfaatrechten zoogkoeienhouders

  Bent u zoogkoeienhouder en heeft u jongvee dat een kalf krijgt? Voor u is er een vrijstelling op het fosfaatrechtenstelsel. Hiermee heeft u geen fosfaatrechten meer nodig voor uw jongvee. Aanmelden kan...

  24 oktober 2018

 • Koeien in de wei

  Duidelijkheid over toetsing bezwaren fosfaat

  Vandaag heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de beantwoording van Kamervragen en een Kamerbrief duidelijkheid gegeven over de behandeling van de individuele disproportionele...

  14 september 2018

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right