Eurostars: inzet specifiek deel van omzet of fte's

Het onderzoekuitvoerende mkb zet een specifiek deel van hun omzet of fte's in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Dit specifieke deel staat in onderstaande tabel.

Mkb: aantal medewerkers

Minimum aantal fte’s werkzaam in R&D*

of

Minimum % fte’s werkzaam in R&D*

of

Minimum % omzet besteed aan R&D*

0 tot en met 100

5of

10%

of

10%

101 tot 250

10

of

10%

of

10%


*inzet specifiek deel van omzet of fte's: welke het laagst is

Service menu right