Webinar: bodemdaling en funderingsopgave

Gepubliceerd op:
31 mei 2022

Slappe bodem en droge periodes leiden tot extra bodemdaling en veel schade in bebouwd en landelijk gebied. Gemeenten krijgen hierdoor te maken met grote financiële en maatschappelijke gevolgen. Ook de inwoners van gemeenten kunnen geraakt worden. Bent u een (nieuw) raadslid? Laat u dan tijdens dit webinar op maandag 13 juni 2022 informeren over de funderingsproblematiek.

maandag
13 juni
19:30 - 21:00
Online

Deelname

Deelname is gratis

Organisatoren

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek (KCAF)
  • Platform Slappe Bodem

Wat is funderingsproblematiek?

Tot grofweg 1970 werd de fundering van panden (waaronder woningen) vaak uitgevoerd met houten funderingspalen of werden de panden ondiep gefundeerd. Deze funderingen zijn soms kwetsbaar, vooral in gebieden met een minder draagkrachtige bodem of een laag grondwaterpeil. Nederland heeft circa 750.000 panden met een houten paalfundering en naar schatting 300.00 panden met een ondiepe fundering. Naar schatting krijgt in elk geval de helft hiervan problemen met de fundering.

Door funderingsschade ontstaat ook schade boven de grond, aan het casco. Onderzoek en herstel van funderingen is kostbaar en complex. Als herstel niet plaatsvindt, treedt verloedering op en gaat de leefbaarheid van soms hele straten en buurten achteruit.

Programma

Tijdens het webinar krijgt u een introductie op bodemdaling en de funderingsopgave in Nederland. Ook komen concrete handelsperspectieven en aandachtspunten voor gemeenten aan de orde. Het webinar is één van de manieren waarmee wij de kennis willen vergroten over de aanpak van de funderingsproblematiek in Nederland.

Meld u aan

Aanmelden doet u via info@slappebodem.nl.

Ga voor meer informatie over het webinar naar de website van Slappe Bodem

Meer weten?

Funderingsproblematiek
Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek (RPAF)

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?