Economische missie naar Polen

Gepubliceerd op:
20 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024

Bent u actief in de maakindustrie, agri-technologie of duurzame mobiliteit? En wilt u uw kansen onderzoeken voor zakendoen, nearshoring of verbetering van uw toeleveringsketen in Polen? Ga dan mee met deze economische missie. Deze missie staat onder leiding van Geoffrey van Leeuwen (minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Ingrid Thijssen (voorzitter van VNO-NCW) is zakelijk missieleider. 

dinsdag
9 april
18:00
t/m
vrijdag
12 april
18:00
Aanmelden gesloten

Locatie

Warschau
PL

Deelname

 • U kunt zich niet meer aanmelden
 • Kosten: € 950 per organisatie (maximaal 2 personen) 
 • Voertaal: Engels

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Nederlands economisch netwerk in Polen
 • VNO-NCW
 • Koninklijke Metaalunie
 • Fedecom
 • RAI Automotive Industry NL
 • Polish Investment and Trade Agency
 • Oost NL

Waarom meegaan?

Tijdens deze missie kunnen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en organisaties: 

 • kennismaken met de Poolse markt;
 • leren over de rol van Polen in de economie van de regio en de Europese Unie;
 • marktkansen onderzoeken in Polen;
 • bestaande contacten in Polen verstevigen;
 • in contact komen met mogelijke Poolse zakenpartners, opdrachtgevers en/of Poolse overheden.

Doordat de minister en de voorzitter van VNO-NCW aanwezig zijn, kunt u op hoog niveau netwerken. Ook kunt u bijvoorbeeld contracten, een intentieverklaring of 'Memorandum of Understanding' ondertekenen waar zij bij zijn. Dat geeft extra zichtbaarheid aan uw project of investering.

Voor wie?

Deze economische missie staat open voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die actief zijn in de sectoren hieronder.

Maakindustrie:

 • machinebouw (incl. toelevering); 
 • automotive;
 • lucht- en ruimtevaart; 
 • defensie;
 • optica, fotonica en lasers; 
 • circulaire oplossingen voor de maakindustrie.

Agri-technologie:

 • duurzame landbouwtechnieken;
 • precisielandbouw;
 • machinebouw en werktuigen; 
 • mechanisatie en digitalisering;
 • transportmiddelen.

Duurzame mobiliteit:

 • elektrisch vervoer en laadinfrastructuur;
 • smart grids (intelligent elektriciteitsnet) voor licht en zwaar transport; 
 • datagestuurde mobiliteit en vervoer;
 • zwaar transport (elektrisch) en transportsystemen;
 • micromobiliteit en deelmobiliteit;
 • productie en hergebruik van batterijen;
 • first & last mile-oplossingen voor stadslogistiek.

Vrouwelijke ondernemers die actief zijn in deze sectoren, nodigen wij in het bijzonder uit om mee te gaan met deze missie.

Marktkansen in Polen

Polen is een belangrijk handelsland voor Nederland. In 2022 exporteerde Nederland voor € 21,9 miljard naar Polen. Polen exporteerde naar ons land voor € 16,4 miljard. Er zijn veel redenen waarom Polen aan Nederland veel marktkansen biedt:

 • Polen heeft bijna 38 miljoen inwoners. En is daarmee het 5e grootste land binnen de Europese Unie (EU). 
 • Polen heeft de 6e grootste economie binnen de EU. De Poolse economie groeit ook nog eens goed: in 2022 met 5,1%. 
 • De nieuwe Poolse regering gaat veel investeren in de kenniseconomie, vooral in duurzame sectoren. 
 • De beroepsbevolking is hoogopgeleid, spreekt Engels en werkt tegen redelijke lonen. 
 • Polen ligt centraal in Europa en heeft een sterke infrastructuur.
 • De economie is 'gezond': zij is goed verdeeld over meerdere sectoren.
 • De overheid wil meer investeerders. Zij biedt daarom uitgebreide hulp om goede (productie)locaties te vinden, investeringsfondsen en aantrekkelijke financiële regelingen zoals grote belastingvoordelen en subsidies.

Programma

De missie begint met een programma voor alle sectoren in Warschau, het evenement Polish-Dutch Business Forum en matchmaking. Het programma eindigt in de stad Wrocław.

Het Polish-Dutch Business Forum is voor versterking van handelsrelaties. Dit evenement vindt iedere 2 jaar plaats, afwisselend in Nederland en in Polen. U doet informatie op over de Poolse markt en over de kansen die Polen biedt in specifieke sectoren. Wij geven u informatie over steunprogramma’s van de Poolse overheid. Ook maakt u kennis met Poolse bedrijven, overheid en met kennisinstellingen in uw sector. Daarna reizen de missiedeelnemers naar Wroclaw.

Bekijk hieronder de conceptprogramma's van de verschillende sectoren.

Deelname en kosten 

Deelname kost € 950 per organisatie. U mag maximaal 2 personen per bedrijf/organisatie aanmelden. 1-op-1-matchmaking bieden wij alleen per bedrijf/organisatie en binnen een sectorprogramma.

Bij deze kosten zijn inbegrepen: deelname aan gezamenlijke programmaonderdelen, matchmaking, lokale ondersteuning door de organisatie en lokaal vervoer (gekoppeld aan het missieprogramma).  

Mogelijke tolkkosten, reis- en verblijfkosten en persoonlijke transfers zijn voor eigen rekening en risico. Na de aanmeldtermijn ontvangt u zo snel mogelijk voorstellen voor uw reis en verblijf.

Aanmelden 

U kunt zich niet meer aanmelden. De uiterste aanmelddatum was 28 februari. 

Deelname staat alleen open voor Nederlandse bedrijven en organisaties die passen binnen de hierboven genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze economische missie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom nog niet dat u aan deze economische missie meedoet. U ontvangt een definitieve bevestiging van deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nederlands economisch netwerk in Polen. 

Hierbij werken wij samen met:

 • VNO-NCW;
 • Koninklijke Metaalunie;
 • Fedecom;
 • RAI Automotive Industry NL;
 • Polish Investment and Trade Agency;
 • Oost NL.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Alexander van der Kaa, projectmanager Missies bij RVO
E: alexander.vanderkaa@rvo.nl

Jos Hermsen, projectmanager Missies bij RVO
E: jos.hermsen@rvo.nl

(Internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen – inclusief mensenrechten – belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. 

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te nemen aan deze missie. Om te beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?