Economische missie naar Zuid-Afrika

Gepubliceerd op:
10 juli 2023
Laatst gecontroleerd op:
5 september 2023

Bent u werkzaam in groene waterstof, circulaire afvalverwerking of in toekomstgerichte land- en tuinbouw? En wilt u zakendoen in Zuid-Afrika? Neem dan deel aan de economische missie naar Zuid-Afrika van 15 tot en met 20 oktober 2023.

zondag
15 oktober
07:00
t/m
vrijdag
20 oktober
16:00
Aanmelden gesloten

Locatie

Johannesburg
ZA

Deelname

 • Aanmelden is niet meer mogelijk
 • Kosten: € 950 per organisatie (max. 2 deelnemers)
 • Voertaal: Engels
 • Locaties: Johannesburg, Kaapstad en Pretoria

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Nederlandse ambassade in Pretoria
 • Nederlands consulaat-generaal in Kaapstad
 • OostNL
 • Holland Circular Hotspot
 • Impact Hydrogen

Deze economische missie vindt plaats parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Zuid-Afrika.

Tijdens deze missie zijn aanwezig: Piet Adema (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Yvette van Eechoud (plaatsvervangend directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen voor het ministerie van Buitenlandse Zaken).

Nederlandse bedrijven uit bovengenoemde sectoren kunnen tijdens deze missie netwerken, marktkansen verkennen en in contact komen met zakenpartners en opdrachtgevers. Daarnaast is er gelegenheid om kennis en kunde uit te wisselen.

Voor wie?    

Deelname staat alleen open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de sectoren hieronder. 

Groene waterstof

Denk hierbij aan oplossingen en technieken voor: 

 • elektrolyse;
 • ontzilting van water;
 • waterstofconversie;
 • infrastructuur voor opslag, distributie en vervoer van groene waterstof;
 • toepassingen van waterstof in de mobiliteit en industrie (zoals bij staal en kunstmest).

Circulaire afvalverwerking

Denk hierbij aan: 

 • de hele keten van afvalmanagement, (van inzameling, recycling tot stortplaatsbeheer);
 • duurzame energie/biomassa; 
 • toepassingen van biogas, vergisting en compostering;
 • andere circulaire, economische thema’s als plastics, bouw en constructie. 

Toekomstgerichte land- en tuinbouw

Denk hierbij aan: 

 • innovatieve oplossingen in de land- en tuinbouw om de klimaatweerbaarheid te verbeteren; 
 • Nexus water-, voedsel- en biodiversiteit; 
 • (gekoelde) agrologistiek; 
 • voedselverwerking.

Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers uit om deel te nemen.

Kansen voor Nederlandse bedrijven in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een van de grootste economieën en technisch goed ontwikkelde landen van het Afrikaanse continent.

 • Zuid-Afrika is een logistieke hub, ook voor de overige landen in zuidelijk Afrika.
 • Het land heeft een goede dienstensector, een moderne financiële sector en een concurrerende industrie.
 • Zuid-Afrika is een belangrijke handelspartner voor Nederland. 

De Zuid-Afrikaanse overheid werkt met bedrijven aan de groene energietransitie, circulaire afvalverwerking en de ontwikkeling van duurzame land- en tuinbouw. Deze samenwerking leidt tot grootschalige investeringen in en opdrachten voor deze sectoren.

De Zuid-Afrikaanse overheid plant veel projecten in groene waterstof, duurzame/ circulaire afvalverwerking en toekomstbestendige land- en tuinbouw.

Dit leidt tot samenwerking, investeringen en opdrachten voor toelevering aan deze sectoren. Nederlandse bedrijven die actief zijn in deze sectoren kunnen hiervan profiteren.

Tijdens deze missie komt u meer te weten over de marktkansen in Zuid-Afrika,  belangrijke aanbestedingen en opdrachten die men verwacht in Zuid-Afrika.

Programma

Wij bieden een maatwerkprogramma voor deelnemende bedrijven. Op hoofdlijnen bestaat het programma uit de volgende onderdelen:

 • Seminars
 • Bedrijfs- en/of sitebezoeken
 • Netwerkevenementen
 • Handelsreceptie/ handelsdiner
 • Individuele matchmaking
 • Lokale ondersteuning door de organisatie
 • Lokaal vervoer (verbonden aan het missieprogramma)

Tijdens de missie leert u over de laatste trends en ontwikkelingen in groene waterstof, circulaire afvalverwerking en toekomstbestendige land- en tuinbouw. En ontmoet u belangrijke Zuid-Afrikaanse zakenpartners. 

Tegelijk met deze economische missie vindt ook een kennismissie naar Zuid-Afrika plaats. Deze wordt georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wij zoeken naar mogelijke aansluiting op het programma van die kennismissie.

Kosten en deelname

Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). 

Let op: wilt u met 2 deelnemers van dezelfde organisatie deelnemen? Meld dan iedere deelnemer apart aan. 

Deelname aan deze missie staat alleen open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze economische missie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom niet dat wij u hebben toegelaten tot deze missie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Wij zorgen voor lokaal vervoer. 

Aanmelden 

Aanmelden is niet meer mogelijk. 

Let op: wilt u met 2 deelnemers van dezelfde organisatie deelnemen? Meld dan iedere deelnemer apart aan. 

Als wij de aanmeldtermijn verlengen en u meldt zich aan na 5 september, dan is deelname aan individuele matchmaking niet gegarandeerd. 

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassade in Pretoria, het Nederlands consulaat-generaal in Kaapstad, OostNL, Holland Circular Hotspot en Impact Hydrogen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Jos Hermsen, Projectmanager Missies bij RVO, 
E: jos.hermsen@rvo.nl

Karin Schipper, Projectmanager Missies bij RVO, 
E: karin.schipper@rvo.nl 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen – inclusief mensenrechten – en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?