Handelsmissie voor start-ups naar Web Summit in Lissabon

Gepubliceerd op:
16 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 augustus 2022

Is jouw start-up klaar voor het buitenland? Wil je zaken doen, netwerken met bedrijven en investeerders aantrekken? Ga dan van 1 tot en met 4 november mee met de start-upmissie naar Web Summit 2022 in Lissabon. Web Summit is één van de belangrijkste start-up- en tech-events ter wereld.

dinsdag
1 november
09:00 - 17:00
t/m
vrijdag
4 november
09:00 - 17:00

Locatie

Lissabon
PT

Deelname

Uiterste aanmelddatum: 25 augustus
Deelname kost € 500 excl. btw per bedrijf
Maximaal 2 deelnemers per bedrijf
Voertaal is Engels

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Nederlandse ambassade in Lissabon

Wil jij als snelgroeiende tech- en internet-start-up je internationaal oriënteren en profileren? Pak dan je kans tijdens de 4-daagse Nederlandse handelsmissie naar Web Summit 2022.

Wat is Web Summit?

Meer dan 70.000 bezoekers, 2300 start-ups, 1200 investeerders en 2500 journalisten uit de hele wereld, komen samen op Web Summit in Lissabon. Tijdens deze conferentie presenteren start-ups zich aan een groot en divers publiek.

De conferentie richt zich op internetbedrijven, tech-innovaties en venture capital. Web Summit heeft veel verschillende partners: van Fortune 500 bedrijven tot andere start-ups. De deelnemers komen uit allerlei niveaus en sectoren van de wereldwijde tech-industrie en de afgelopen jaren bezochten belangrijke personen de conferentie. Denk bijvoorbeeld aan Stephen Hawking, Elon Musk, Al Gore, Bono en VN secretaris-generaal António Guterres. Ook heeft Lissabon een bloeiende start-up scene. 

Waarom deelnemen?

Het doel van de missie is het ondersteunen van veelbelovende Nederlandse start-ups bij hun internationale groei. De missie biedt een platform waarop jij je presenteert aan een internationaal publiek. Ook kom je in contact met mogelijke klanten, investeerders, samenwerkingspartners en andere start-ups. Samen willen we het Nederlandse start-up-ecosysteem op de kaart zetten.

Welke mooie kansen biedt deze missie naar Web Summit?

 • Presenteer je product of dienst aan een groot, internationaal publiek;
 • Valideer/test jouw product of dienst;
 • Trek nieuwe klanten aan;
 • Breid je netwerk internationaal uit;
 • Ga strategische partnerschappen aan met andere bedrijven;
 • Ontmoet mogelijke investeerders;
 • Trek talent aan;
 • Genereer media-aandacht;
 • Doe kennis op over de Europese en wereldwijde markt én de concurrentie.

Voor wie?

Je kunt deelnemen als jouw start-up voldoet aan de volgende eisen:

 • Je product of  dienst is hoogtechnologisch, innovatief en potentieel disruptief;
 • Er is een bewezen marktacceptatie voor je product of dienst op de Nederlandse markt;
 • Je bent gestart met óf klaar voor internationale opschaling;
 • Je start-up staat ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. 

Pas je niet precies in bovenstaand profiel, maar heb je wel een overtuigende motivatie om mee te gaan naar Web Summit? Laat dan bij aanmelding aan ons weten waarom jij niet mag ontbreken in de Nederlandse delegatie naar Web Summit.

De missie: voorlopig programma

Nederland heeft een eigen 'NL Lounge' op Web Summit. Dit geeft je een centrale basis om te netwerken. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert samen met partners side-events waar je mogelijke klanten, partners, investeerders en andere start-ups ontmoet. 

Op dit moment zijn wij bezig met het organiseren van deze missie. Het programma kan nog veranderen. Op hoofdlijnen ziet de missie er als volgt uit:

Deelname: aanmelden tot en met 25 augustus

Meld je aan voor deze missie. Dit is mogelijk tot donderdag 25 augustus 2022. Iedere deelnemer dient zich apart aan te melden. De voertaal van de missie is Engels. 

Er kunnen maximaal 20 start-ups mee met deze missie. RVO vindt het belangrijk dat de bedrijven die meegaan binnen de opzet en inhoudelijke focus van de missie vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie. 

Daarnaast stimuleren we vrouwelijk ondernemerschap. We selecteren voor deelname niet op gender, maar we dagen je uit om binnen je eigen organisatie te kijken naar vrouwelijke deelnemers voor de missie. 

Kosten

Deelname aan deze missie kost € 500 exclusief btw per bedrijf (maximaal 2 deelnemers per bedrijf). Hiervoor krijg je:

 • een toegangspas voor ongelimiteerde toegang tot Web Summit voor 2 deelnemers;
 • deelname aan de voorbereidingsbijeenkomst;
 • de mogelijkheid gebruik te maken van de NL Lounge als meetingpoint op Web Summit;
 • deelname aan alle missie-side-events en netwerkactiviteiten;
 • de gelegenheid om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van de delegatieleiding;
 • lokale ondersteuning door de Nederlandse ambassade en RVO.

Reis en verblijf

Reis– en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Maaltijden en borrels zijn ook voor eigen rekening, tenzij anders vermeld in het programma. 

Na selectie ontvang je informatie over het hotel waar de delegatieleiding verblijft. Het is niet verplicht om overnachtingen in hetzelfde hotel te boeken. Deelnemers van eerdere missies gaven echter aan het nuttig en leuk te vinden om met elkaar in één hotel te verblijven. 

COVID-19 clausule

De organisatie neemt 8 weken van tevoren een besluit over het doorgaan van deze handelsmissie, op basis van het dan geldende reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en voor in Portugal dan geldende inreis-regelgeving en de situatie ter plaatse. Deelnemers worden hierover meteen geïnformeerd.

Bij uitstel of annulering worden geen deelnemerskosten in rekening gebracht. Ook na een besluit om de missie te laten doorgaan, behoudt de organisatie zich het recht voor om de handelsmissie in geval van onvoorziene omstandigheden alsnog te annuleren. Uiteraard worden ook dan geen deelnemerskosten in rekening gebracht.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun reis en verblijf en moeten dus zelf hun reis en verblijf annuleren als de missie niet doorgaat. Eventuele kosten die daarmee samenhangen zijn voor eigen rekening.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Lissabon.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met:

Maarten Schweers, Projectleider Web Summit 2022
T: +31 6 2551 56 75
M: maarten.schweers@rvo.nl 

Maurits Berger, Projectleider Web Summit 2022
T: + 31 6 2564 10 19
M: maurits.berger1@rvo.nl 

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?