Handelsmissie Afvalverwerking en Circulaire Economie naar Egypte

Gepubliceerd op:
14 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
26 januari 2023

Wilt u meer weten over zakelijke kansen in de afvalverwerking in Egypte? Meldt u zich dan aan voor de Handelsmissie Afvalverwerking en Circulaire Economie naar Egypte. Deze missie vindt plaats van 12 tot en met 16 maart 2023 in Caïro. U krijgt de mogelijkheid om uw netwerk uit te breiden en marktkansen te ontdekken in Egypte.

zondag
12 maart
08:00
t/m
donderdag
16 maart
16:00

Locatie

Cairo
EG

Deelname

 • Uiterste aanmelddatum: 10 februari 2023
 • Kosten: € 500 per bedrijf, exclusief btw
 • Maximaal 2 deelnemers per bedrijf
 • Voertaal is Engels

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Nederlandse Ambassade in Cairo

Kansen in afvalverwerking

Afvalverwerking is een belangrijke openbare dienstverlening in Egypte. 105 miljoen inwoners maakten in 2021 zo'n 47 miljoen ton aan afval. Door de sterke bevolkingsgroei zal dit afval groeien, en daarmee ook het belang van efficiënte afvalverwerking. Het afvalverwerkingssysteem in Egypte moet daarop worden aangepast. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in afvalverwerking en in de circulaire economie.

Voor wie? 

De handelsmissie staat open voor de volgende Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen:

 • bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die actief zijn in afvalverwerking of in de circulaire economie.
 • bedrijven die (gemeentelijk) afval verwerken, of afval uit de landbouw.
 • bedrijven die afval ophalen, sorteren, verwerken of recyclen.
 • exporteurs die diensten of producten bieden in de afvalverwerking, zoals: machines, digitale toepassingen, kennisoverdracht of consulting services.

Waarom deelnemen?

De handelsmissie Afvalverwerking en Circulaire Economie naar Egypte biedt u de mogelijkheid om (onder voorbehoud):

 • contact te leggen met mogelijke partners, klanten en belangrijke private en publieke stakeholders; 
 • uw bedrijf te presenteren aan mogelijke afnemers (matchmaking); 
 • inzicht te krijgen in marktkansen, door bezoek aan afvalverwerkingslocaties; 
 • publiek-private samenwerking aan te gaan in Egypte, met hulp van de Nederlandse overheid;     
 • toegang te krijgen tot de markt, samen met de Nederlandse overheid, door consortia te vormen en door publiek-private samenwerking;
 • te leren van andere Nederlandse bedrijven die zakendoen in Egypte. 

Kansen in de Egyptische afvalverwerking

In 2021 heeft de Nederlandse ambassade een QuickScan laten uitvoeren naar marktkansen in de Egyptische afvalverwerking. Dit in samenwerking met de Business Development Coördinator van RVO. Hierin wordt afvalverwerking (Solid Waste Management) genoemd als 'kansrijke markt'.

Daarom wordt momenteel een meer diepgaande marktstudie gedaan naar afvalstromen uit huishoudens en uit de landbouw. De studie zal inzicht geven in de marktkansen in het afvalverwerkingsproces, zoals het ophalen, sorteren, verwerken en recyclen van afval.

Deze handelsmissie volgt na afronding van de marktstudie, om de kansen voor het Nederlands bedrijfsleven te verzilveren. De missie is bedoeld om de markt te verkennen en om Nederlandse expertise te presenteren in Egypte. 

Voorlopig programma 

Wij vullen de volgende maanden het programma verder in. Daarbij houden wij rekening met de ideeën van deelnemende bedrijven.

Zondag 12 maart

 • Avond
  Heenreis: vlucht van Amsterdam naar Cairo

Maandag 13 maart

 • Meeting met Egyptian Businessmen's Association
 • Meeting met General Authority for Investment and Free Zones (GAFI)
 • Netwerkdiner op de residentie

Dinsdag 14 maart

 • Bezoek aan 'Garbage City'
 • Bezoek aan het Egyptische Ministerie van Klimaat
 • Netwerkevent met belangrijke stakeholders in de sector
 • Diner

Woensdag 15 maart

 • Bezoek plastic recycling fabriek
 • Individuele matchmaking
 • Dinercruise over de Nijl

Donderdag 16 maart

 • Ochtend
  Terugreis: vlucht van Cairo naar Amsterdam

Deelname en kosten

Deelname aan deze handelsmissie kost € 500 exclusief btw per organisatie (maximaal 2 personen). Voor iedere extra persoon betaalt u € 250 extra, exclusief btw. Iedere persoon moet zich apart aanmelden. De uiterste aanmelddatum is 10 februari 2023. De voertaal is vooral Engels. 

De prijs is inclusief deelname aan collectieve programmaonderdelen, lokale ondersteuning door de organisatie, collectief lokaal vervoer en individuele matchmaking.   

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Aanmelden 

Meld u aan voor deelname. De uiterste aanmelddatum is 10 februari 2023. 
Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de opzet en focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging hiervan, betekent daarom niet dat u bent toegelaten tot deze handelsmissie. Na de uiterste aanmelddatum ontvangt u pas een definitieve bevestiging van uw deelname van de RVO-projectleider.

Go/no-go-beslissing

Op 13 februari 2023 zal de organisatie besluiten of de missie doorgaat. Dit besluit zal gemaakt worden op basis van het aantal deelnemers en de dan geldende COVID-19-maatregelen.  

Organisatie

Deze handelsmissie wordt georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Cairo en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer weten?

Heeft u vragen over het programma of over logistieke en financiële zaken? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:
Renate Douwes, Business Development Coördinator, RVO
E: renate.douwes@rvo.nl

Nederlandse Ambassade in Caïro
E: kai-ea@minbuza.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Hierin zijn de MVO-normen vastgelegd voor internationaal actieve ondernemers. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie.

COVID-19-clausule

De organisatie neemt 6 weken van tevoren een besluit over het doorgaan van deze handelsmissie, op basis van het dan geldende reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de inreisregels voor Egypte en de situatie ter plaatse. Deelnemers worden hier meteen over geïnformeerd.
Bij uitstel of annulering worden geen deelnemerskosten in rekening gebracht. Ook na besluit om de missie te laten doorgaan, behoudt de organisatie zich het recht voor om de handelsmissie in geval van onvoorziene omstandigheden alsnog te annuleren. Uiteraard worden ook dan geen deelnemerskosten in rekening gebracht.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun reis en verblijf en moeten dus zelf hun reis en verblijf annuleren als de missie niet doorgaat. Eventuele kosten die daarmee samenhangen zijn voor eigen rekening.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?