Handelsmissie naar India: Digitale gezondheidszorg

Gepubliceerd op:
1 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
27 september 2022

Bent u actief in de digitale gezondheidszorg? En wilt u weten wat uw marktkansen zijn in India? Ga dan van 28 november t/m 2 december mee op handelsmissie naar New Delhi, Chennai en Bangalore, en ontmoet nieuwe zakenpartners.

maandag
28 november
09:00 - 17:00
t/m
vrijdag
2 december
09:00 - 17:00

Locatie

Bangalore, Chennai, New Delhi
IN

Deelname

 • Uiterste aanmelddatum: 14 oktober
 • Deelname kost € 500 excl. btw per bedrijf
 • Maximaal 2 deelnemers per bedrijf
 • Iedere deelnemer meldt zich apart aan
 • Maximaal 12 bedrijven
 • Reis- en verblijfkosten voor eigen rekening
 • Datum informatiebijeenkomst volgt

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Nederlandse ambassade in New Delhi
 • Consulaat-generaal in Bangalore
 • Taskforce Healthcare

De gezondheidszorg is een van de grootste economische sectoren in India. En de zorguitgaven stijgen in 2022 waarschijnlijk naar $ 372 miljard. De Indiase overheid probeert de gezondheidszorg beter toegankelijk en betaalbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld met de National Digital Health Mission en het 'Ayushman Bharat'-stelsel.  Met dit stelsel krijgt India een nationale ziektekostenverzekering.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De sector wordt steeds groter. Dat komt door bevolkingstoename, een groeiende middenklasse, steeds meer leefstijlziekten, en de snelle toename van nieuwe technologieën in de zorg. Dit biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. Er bestaan al verschillende publiek-private partnerschappen die de samenwerking tussen Nederland en India op het gebied van digitale gezondheidszorg, verbeteren.

Hoofdthema's van de missie

Deze handelsmissie is voor ondernemers die oplossingen bieden op het gebied van:

 • Data-infrastructuur:
  - datamanagement in de gezondheidszorg, opslag van patiëntgegevens en online informatie-uitwisseling;
  - IT-systemen voor ziekenhuizen en/of diensten en systemen die de administratieve en managementprocessen in de gezondheidszorg verbeteren.
 • E-health toepassingen:
  - interactie tussen patiënt en zorgaanbieders (incl. e-health applicaties);
  - mobiele apparaten die gezondheidsindicatoren meten en bewaken (wearables);
  - online diagnoses en tele-health-oplossingen,
 • Medische apparatuur:
  - apparaten en hulpmiddelen voor medische zorg, onderzoek en behandelingen, die gebruikmaken van IT-oplossingen.
 • Datagestuurde oplossingen voor ziekte- en gezondheidsgegevens:
  - Artificial Intelligence (AI), machinelearning en data-analyse.

Voor wie?

Deze missie is interessant voor:

 • Nederlandse bedrijven (start-ups, scale-ups, mkb en corporates) die actief zijn in de digitale gezondheidszorg
 • Kennisinstellingen die werken aan – of betrokken zijn bij – de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën voor de digitale gezondheidszorg

Programma

De missie vindt plaats in 3 steden: New Delhi, Chennai & Bangalore. U kunt de volgende onderdelen verwachten:

 • Bezoeken aan: Indiase bedrijven, private en publieke ziekenhuizen, nationale en decentrale overheidspartijen, kennisinstellingen en innovatiecentra.
 • Collectieve matchmaking tijdens netwerkbijeenkomsten.
 • Recepties en handelsdiners.
 • Informatieve deelsessies, zoals seminars, workshops of rondetafelgesprekken met bijvoorbeeld CEO's en inkopers van private ziekenhuizen.

Bekijk het conceptprogramma (in het Engels) hieronder. De komende tijd vullen wij het programma verder in. Hierbij houden wij rekening met specifieke wensen van de deelnemers.

Deelname en kosten

Meld u aan voor deze missie. De uiterste aanmelddatum is 14 oktober 2022.

Deelname kost € 500 exclusief btw per bedrijf voor 2 personen. Iedere deelnemer meldt zich apart aan. De prijs is inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen en collectief lokaal vervoer. De reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening.

Er kunnen maximaal 12 bedrijven mee met deze missie. Afhankelijk van eventuele (lokale) COVID-restricties kan het maximum aantal deelnemers wijzigen.

Informatiebijeenkomst

Vlak voor de missie organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst voor de deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst hoort u meer over het programma, de doelen en de voorgenomen resultaten van de missie. De precieze datum en locatie van deze bijeenkomst zijn nog niet bekend; wij houden u op de hoogte.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze handelsmissie, neem dan contact op met:

Wies van Leeuwen
Adviseur Business Development,  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
E: wies.vanleeuwen@rvo.nl

Organisatie

RVO organiseert de handelsmissie in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en in samenwerking met de Nederlandse ambassade in New Delhi, het consulaat-generaal in Bangalore en de Taskforce Healthcare.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om tijdens de aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

COVID-19-clausule

De organisatie neemt 6 tot 8 weken van tevoren een besluit over het doorgaan van deze handelsmissie, op basis van het dan geldende reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de dan in India geldende inreis-regelgeving en de situatie ter plaatse. Deelnemers worden hierover meteen geïnformeerd.

Bij uitstel of annulering worden geen deelnemerskosten in rekening gebracht. Ook na een besluit om de missie te laten doorgaan, behoudt de organisatie zich het recht voor om de handelsmissie in geval van onvoorziene omstandigheden, alsnog te annuleren. Uiteraard worden dan ook geen deelnemerskosten in rekening gebracht.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?