Save the date: Handelsmissie duurzame stedelijke ontwikkeling in Georgië

Gepubliceerd op:
26 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
26 juli 2022

Werkt u op het gebied van waterbeheer  en -management, afval, mobiliteit en transport of stedelijke planning? En wilt u helpen met het oplossen van de uitdagingen waar steden als Tbilisi en Batumi op dit moment voor staan? Ga dan in november mee met de handelsmissie naar Georgië. De precieze datum van de missie volgt.

dinsdag
1 november
09:00 - 17:00
t/m
vrijdag
4 november
09:00 - 17:00

Locatie

Tbilisi
GE

Deelname

  • Precieze datum volgt

Organisatoren

  • Nederlandse ambassade in Tbilisi
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Steden zijn dichtbevolkt en raken overbelast door het groeiende verkeer. De openbare ruimte staat onder grote druk. Om steden leefbaar te houden, moet de kwaliteit van de leefomgeving worden verbeterd. Dit kan door:

  • meer groenvoorzieningen en biodiversiteit
  • duurzame mobiliteit om luchtvervuiling tegen te gaan
  • duurzame infrastructuur en slimme en schone technologie.

Zo vangen we de gevolgen van klimaatverandering met betrekking tot water en hitte op.

Wereldwijde uitdagingen

De volgende tientallen jaren vinden belangrijke veranderingen plaats. Nu moeten we vooruitkijken, uitdagingen beschrijven en de inzet voor de volgende jaren te bepalen. Samenwerkingsprojecten zijn nodig om gebruik te maken van technologie en kennis. Alleen op die manier zijn we in staat de ontwikkeling van toekomst- en klimaatbestendige steden uit te voeren.

Kennis Nederlandse bedrijven welkom

De Nederlandse ambassade in Georgië vindt duurzame en groene stedelijke ontwikkeling erg belangrijk. Met de kennis van Nederlandse ondernemers wil de ambassade meewerken aan het oplossen van de uitdagingen die steden als Tbilisi en Batumi nu hebben.

Missie duurzame stedelijke ontwikkeling

Samen met het Team Internationale Organisaties (TIO) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert de ambassade een missie voor geïnteresseerde Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

Maak uw interesse bekend op het aanmeldformulier.  Op basis hiervan stellen wij het programma samen (wij zoeken in september contact met u). De missie vindt plaats in november, de precieze datum volgt.

Wat kunt u verwachten?

  • We organiseren workshops in Tbilisi en in Batumi.
  • Er zijn bijeenkomsten met lokale overheden en stakeholders, maar ook met internationale organisaties (EBRD, EU, Wereldbank, UNDP).
  • Er is ruimte voor business-to-business activiteiten.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Team Internationale Organisaties:
E: tio@rvo.nl

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?