Handelsmissie watersector en maritiem cluster naar India

Gepubliceerd op:
25 januari 2023

Is uw bedrijf internationaal actief in de watersector of het maritiem cluster? En bent u benieuwd naar uw zakelijke kansen in India? Neem dan van 3 tot en met 6 april 2023 deel aan de missie Water en Maritiem naar India. Deze handelsmissie staat onder leiding van Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat.
 

maandag
3 april
09:00
t/m
donderdag
6 april
17:00

Locatie

Delhi
IN

Deelname

 • Uiterste aanmelddatum: vrijdag 17 februari 2023
 • Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 2 personen)
 • Iedere extra persoon betaalt € 475
 • Voertaal is Engels 

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken

Voor wie?

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in onderstaande sectoren. 

Watersector

 • Deltasamenwerking / waterveiligheid;
 • waterzuivering- en zekerheid; 
 • watermanagement. 

Maritiem cluster

 • havenontwikkeling en 'slimme en duurzame havens';
 • 'groene' scheepvaart;
 • kust- en binnenvaart;
 • maritiem transport;
 • scheepsbouw en -recycling; 
 • scheepsonderhoud en -berging;
 • baggertechnologie; 
 • maritiem onderwijs, training en onderzoek;
 • slimme logistiek ('smart logistics'). 

Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers en start-ups uit om aan deze missie deel te nemen.

Waarom deelnemen? 

Tijdens deze missie kunnen Nederlandse bedrijven en kennisinstituten uit de watersector en het maritieme cluster:

 • kennismaken met de Indiase markt;
 • marktkansen in India onderzoeken;
 • bestaande contacten in India verstevigen;
 • in contact komen met mogelijke Indiase zakenpartners, opdrachtgevers en/of Indiase overheden. 

De aanwezigheid van de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft u de kans om op hoog niveau contacten te leggen in India en deze uit te bouwen. Ook kunt u in het bijzijn van minister Harbers contracten, intentieverklaringen of andere overeenkomsten ondertekenen. 

Afhankelijk van uw sector (water of maritiem) worden Delhi (beide sectoren) en Mumbai (alleen maritiem) bezocht. De organisatie bekijkt of voor de watersector naast Delhi een 2e stad kan worden bezocht.  

Kansen voor de watersector

India weet dat water belangrijk is voor de economische ontwikkeling van het land. De uitdagingen op het gebied van water zijn groot. India heeft ieder jaar veel problemen door overstromingen en droogte. Daarom liggen in India marktkansen voor u op het gebied van de veiligheid, kwaliteit en beschikbaarheid van water.

Nederland en India werken samen in watermanagement. Daarin staat de Indiase vraag naar de juiste kennis en ervaring in waterveiligheid, -kwaliteit en -zekerheid centraal. De Nederlands-Indiase samenwerking is sterk en geeft beide landen voordelen. 

Kansen voor het maritieme cluster

India biedt ook genoeg kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in de maritieme sector. 

Het Indiase ministerie van Havens, Scheepvaart en Waterwegen heeft plannen voor meer dan 150 projecten (bron: Maritime Vision 2030). Deze projecten hebben een waarde van ongeveer € 35 miljard. De projecten variëren van havenontwikkeling en scheepsbouw tot passagiersvervoer en binnenvaart. Belangrijk zijn daarbij verbetering van de logistieke efficiëntie en vergroening van de sector. 

Programma

Het gezamenlijke programma passen wij aan naar de 2 genoemde sectoren. Op het programma staan:

 • informatieve deelsessies, zoals seminars of workshops;
 • bedrijfs- en/of locatiebezoeken;
 • netwerkevenementen;
 • handelsreceptie / handelsdiner;
 • individuele matchmaking (netwerkgesprekken op maat);
 • lokale ondersteuning door de organisatie;
 • lokaal vervoer (gekoppeld aan het missieprogramma).

Bekijk voor meer details het voorlopige programma (Engelstalig).

Deelname en kosten 

Deelname kost € 950 per organisatie (voor maximaal 2 deelnemers). 

Voor iedere extra deelnemer geldt een meerprijs van € 475. Bij aanmelding van meerdere deelnemers per organisatie kunt u verschillende programma's volgen (als u dat wilt). Individuele matchmaking wordt alleen aangeboden per deelnemende organisatie en binnen één sectorprogramma.

Meedoen aan gezamenlijke programmaonderdelen, individuele matchmaking, lokale ondersteuning door de organisatie en lokaal vervoer (gekoppeld aan het missieprogramma) zijn inbegrepen. Reis- en verblijfkosten en persoonlijke transfers zijn voor eigen rekening en risico. Na de aanmeldtermijn ontvangt u zo snel mogelijk suggesties voor uw reis en verblijf.

Aanmelden 

Meld u aan voor deelname. U kunt zich aanmelden tot vrijdag 17 februari 2023. 

Als de uiterste aanmeldtermijn wordt verlengd, dan is deelname aan individuele matchmaking bij aanmelding na 17 februari niet gegarandeerd.

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen de hierboven genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom nog niet dat u deelneemt aan deze handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode. 

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlands economisch netwerk in India en betrokken brancheorganisaties.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Hanneke Bogaerts, projectmanager Missies bij RVO 
E: hanneke.bogaerts@rvo.nl

Margriet Veenstra, projectmanager Missies bij RVO
E: margriet.veenstra@rvo.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om bij aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

COVID-19-clausule

Als de COVID-19-situatie vóór deze missie verandert en dat gevolgen heeft voor de voorbereiding van de missie, dan kan de organisatie de missie uitstellen of annuleren. Hierover informeren wij deelnemers direct. Uiteraard brengen wij in dit geval geen deelnemerskosten in rekening. Annulering van reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening en risico.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?