Handelsmissie integraal afvalbeheer en circulaire afvaloplossingen naar India

Gepubliceerd op:
27 juni 2024

Bent u actief in geïntegreerd afvalbeheer en circulaire afvaloplossingen? Ontdek uw zakelijke kansen. Ga mee met deze handelsmissie naar Indore en Mumbai in India. Belangrijk onderdeel is de deelname aan de IFAT-beurs in Mumbai.

maandag
14 oktober
09:00
t/m
vrijdag
18 oktober
18:00

Deelname

 • Uiterste aanmelddatum is 8 september 2024
 • 14- 15 Oktober in Indore en 16 -18 oktober in Mumbai
 • Kosten: € 500 per bedrijf, excl. btw
 • Maximaal 2 deelnemers per bedrijf
 • Voertaal Engels

Organisatoren

 • Nederlandse ambassade in New Delhi
 • Nederlands consulaat-generaal in Mumbai
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afvalbeheer

India heeft een snelle verstedelijking en economische groei. In 2047 woont naar verwachting 50% van de Indiase bevolking in stedelijke gebieden. India staat in de top 10 van landen met het meeste vast stedelijk afval.

Volgens een rapport van het Energy and Resources Institute (TERI) produceert India jaarlijks ruim 62 miljoen ton afval. Het land zamelt ongeveer 43 miljoen ton van het totale geproduceerde afval in. Ze behandelen 12 miljoen ton voor storting, waardoor er 31 miljoen ton overblijft. Het grootste deel van het afval blijft dus onbehandeld en wordt zelfs niet geregistreerd.

Dit leidt leidt tot een groot aantal milieu- en volksgezondheidsproblemen. Het vrijkomen van giftige gassen veroorzaakt smog, broeikasgasemissies en ziekteverwekkers. De vervuiling door plastic en zware metalen tast de water- en bodemsystemen aan.
Afvalhandel is een groeiende onderneming in India. Dit is een gevolg van de circulaire economie en de emissiemarkten. Als het goed wordt beheerd, is afval een zeer lonende bron van inkomsten. 

Nederland is wereldleider op het gebied van afvalbeheer. Duurzaamheid, milieubehoud en circulaire economie zijn hierbij een sterke focus. Dit geeft Nederlandse bedrijven een unieke kans om met oplossingen te komen voor afvalbeheer in India.

IFAT-beurs

Deelname aan de IFAT-beurs in Mumbai is een belangrijk onderdeel van de handelsmissie. De IFAT-beurs is een jaarlijkse vakbeurs. Deze beurs brengt een groot netwerk van bedrijven en organisaties op het vlak van milieutechnologie in India samen. 

IFAT biedt de mogelijkheid tot:

 • opbouwprogramma's voor meer capaciteit;
 • kennissessies;
 • netwerkrecepties;
 • positioneren van kennis en kunde van Nederlandse bedrijven op de Indiase markt;
 • in contact te komen met potentiële zakenpartners.

Combitracks: ondernemen met impact in opkomende markten

De Nederlandse overheid start in 14 landen zogenoemde 'combitracks'. Dit is een gecombineerde aanpak om handel, investeringen en ontwikkeling te bevorderen in opkomende markten. Afvalbeheer India is ook een combitrack. Informatie daarover volgt binnenkort. 

Meer weten over ondernemen met impact in opkomende markten? 

Voor wie?

Deze handelsmissie geeft Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen een kans om oplossingen te bieden voor (vast) afvalbeheer in India. Het gaat dan bijvoorbeeld om kennis, technologieën of diensten die zich richten op:

 • afvalmanagement;
 • ophalen, sorteren of verwerken van afvalstromen;
 • recyclen of hergebruiken van (vast) afval, incl. waste2energy;
 • luchtzuivering;
 • afvalvermindering;
 • koolstofopvang, -opslag en -gebruik;
 • emissiemarkten;
 • 'slimme' en digitale oplossingen of innovatieve technologieën voor afvalmanagement.

Denk aan exporteurs van oplossingen en producten in de vorm van:

 • Machines
 • Digitale toepassingen
 • Kennisoverdracht
 • Consulting services

Waarom deelnemen?

 • Bouw een netwerk op met nationale en lokale autoriteiten ter bevordering van toekomstige partnerschappen en projecten.
 • Woon de IFAT-beurs in Mumbai bij – een toonaangevende beurs op het gebied van milieutechnologie en recycling.
 • Ontmoet de belangrijkste publieke en private spelers op nationaal en lokaal niveau, tijdens IFAT-beurzen, netwerkrecepties en handelsdiners.
 • Presenteer uw bedrijf en activiteiten in de afvalsector in het NL Paviljoen. Maar ook tijdens panelgesprekken en kennissessies op de IFAT-beurs.
 • Profiteer van de toegevoegde waarde van het samenwerken. U richt zich samen met andere Nederlandse bedrijven op de Indiase markt.
 • Ontmoet potentiële Indiase zakenpartners tijdens 1-op-1 b2b-bijeenkomsten op de IFAT-beurs, afgestemd op uw individuele behoeften (matchmaking).
 • Leer alles over de afvalsector en koolstofmarkten in India tijdens informatieve seminars;
 • Ontdek best practices tijdens bezoeken aan afvalverwerkingslocaties in en rond Mumbai;
 • Krijg toegang tot de Indiase markt door samenwerking met de Nederlandse overheid. Dat kan via consortiavorming en via publiek-private samenwerkingen.

Voorlopig programma

U verblijft van 14 tot en met 15 oktober in Indore en van 16 tot en met 18 oktober in Mumbai.

Zondag 13 oktober

 • Aankomst in Indore in de avond of nacht

Maandag 14 oktober

 • Veldbezoek en kennissessie in Indore
 • Welkomstdiner in Indore

Dinsdag 15 oktober

 • Veldbezoek en kennissessie in Indore
 • Vluchten naar Mumbai
 • Welkomstdiner met de consul-generaal in Mumbai

Woensdag 16 oktober

 • Deelname aan de IFAT beurs, incl. NL paviljoen, individuele B2B afspraken en informatieve sessies

Donderdag 17 oktober

 • Deelname aan de IFAT beurs, incl. NL paviljoen, individuele B2B afspraken en informatieve sessies
 • Netwerkdiner met de belangrijkste private partijen en doelsteden

Vrijdag 18 oktober

 • Deelname aan de IFAT beurs, incl. NL paviljoen, individuele B2B afspraken en informatieve sessies
 • Nabespreking
 • Retourvlucht Mumbai – Amsterdam (aankomst zaterdagochtend)

Zaterdag 19 oktober

 • Retourvlucht Mumbai – Amsterdam (aankomst zaterdagochtend)

Deelname en kosten

Deelname kost € 500 exclusief btw per organisatie. Er kunnen 2 personen per organisatie mee: ieder extra persoon kost € 250 exclusief btw. Iedere deelnemer moet zich apart aanmelden. De voertaal is overwegend Engels.

De prijs is inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, lokale ondersteuning door de organisatie, collectief lokaal vervoer en individuele matchmaking.  

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging hiervan betekent daarom niet automatisch toelating tot de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname van de RVO-projectleider na sluiting van de aanmeldperiode.

Aanmelden

Meld u aan voor deelname. De uiterste aanmelddatum voor deze missie is 8 september 2024.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De overheid verwacht van alle Nederlandse bedrijven dat zij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) onderschrijven, onder andere door naleving van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Lees de informatie over IMVO. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie.

Bent u een ondernemende vrouw met internationale ambities?

De overheid zet zich in voor meer diversiteit. Zij moedigt daarom specifiek vrouwelijke ondernemers aan om de internationale stap te maken via de campagne Groei over Grenzen. Bedrijven die internationaal zakendoen zijn namelijk productiever, innovatiever en succesvoller. Door mee te gaan met deze missie breidt u uw netwerk uit en vergroot u uw internationale kansen.

Organisatie

Deze handelsmissie wordt georganiseerd door de Nederlandse ambassade in New Delhi, het consulaat-generaal in Mumbai en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer weten?

Heeft u vragen over het programma of over logistieke en financiële zaken? Wij helpen u graag verder.

Neem contact op met:

Reinoud Nuijten, Business Development Coördinator India,
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
E: reinoud.nuijten@rvo.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?