Handelsmissie Verenigd Koninkrijk: Kunstmatige Intelligentie en Duurzame Mobiliteit

Gepubliceerd op:
29 juni 2022

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is een van de belangrijkste handelspartners van Nederland, en onze Noordzeebuur. Brexit doet hier niets aan af. De handelsmissie biedt u de mogelijkheid om uw netwerk te verbreden en te verdiepen met nieuwe (zaken)partners en marktkansen te ontdekken. 

Wilt u zakendoen in het VK en is uw organisatie gespecialiseerd in Kunstmatige Intelligentie (AI) of duurzame mobiliteit? Neem dan op 18 en 19 oktober 2022 deel aan de handelsmissie naar het VK (Londen). De missie staat onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen.

dinsdag
18 oktober
00:00 - 00:00
t/m
woensdag
19 oktober
00:00 - 00:00

Deelname

 • Uiterste aanmelddatum: 1 september 2022
 • Maximaal 2 deelnemers per organisatie
 • Deelname kost € 475 per organisatie

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Nederlandse ambassade in London

Deze tweedaagse handelsmissie staat open voor Nederlands mkb'ers, start-ups, scale-ups en kennisinstellingen. Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers uit om deel te nemen, ook als u actief bent in andere sectoren.

Bent u actief in kunstmatige intelligentie of duurzame mobiliteit en/of op zoek naar een goede marktentree? Dan is er volop gelegenheid om te netwerken, marktkansen te ontdekken en in contact te komen met potentiële zakenpartners en/of opdrachtgevers. 

Voor wie?

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die zich focussen op verduurzaming door middel van de volgende (sub)thema's.

Kunstmatige intelligentie (AI):

 • AI als versneller van de energietransitie.
 • AI voor verduurzaming van de industrie.
 • Verduurzaming van AI zelf.

Duurzame mobiliteit:

 • Elektrisch vervoer en laadinfrastructuur.
 • Micromobiliteit en deelmobiliteit.
 • Actieve mobiliteit.
 • First & last mile-oplossingen voor stadslogistiek.
 • Digitale toepassingen (zoals Mobility as a Service (MaaS) en verkeersmanagement).

Vrouwelijke ondernemers

Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers uit om deel te nemen. Bent u als vrouwelijk ondernemer niet op bovenstaande thema's actief, maar wel geïnteresseerd in zakendoen in het VK? En zoekt u naar meer kennis en netwerken voor een goede marktentree? Dan kunt u ook aansluiten bij deze missie.

Op basis van de behoeften van de deelnemende vrouwelijke ondernemers worden één of meerdere extra programmaonderdelen rond het betreden van deze markt aan het missieprogramma toegevoegd.  Als u zich op tijd aanmeldt kunt u ook gebruikmaken van de individuele matchmaking. Daarnaast kunt u aansluiten bij de gezamenlijke netwerkactiviteiten van deze missie.

Programmaonderdelen

We bieden een maatwerkprogramma voor deelnemende bedrijven aan. Op hoofdlijnen bestaat het programma uit de volgende onderdelen:

 • informatieve deelsessies, zoals seminars of workshops;
 • bedrijfs- en/of site-bezoeken;
 • netwerkevenementen;
 • handelslunch;
 • individuele matchmaking (netwerkgesprekken op maat);
 • lokale ondersteuning door de organisatie;
 • lokaal vervoer (gekoppeld aan het missieprogramma).

U krijgt tijdens deelsessies inzicht in marktkansen en -projecten in het VK. Dit allemaal op het gebied van AI én rond duurzame mobiliteit. Zeker voor AI komen ook kansen buiten Londen aan de orde.

U vergroot uw netwerk; tijdens meerdere netwerkmomenten komt u in contact met Britse overheidsinstanties, kennisinstellingen en bedrijven. Het is mogelijk om op locatie uw product of dienst te presenteren aan potentiële zakenpartners. 

Ook biedt de aanwezigheid van de minister en de staatssecretaris u een kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Daarnaast is het mogelijk om in het bijzijn van de bewindspersonen een contract of een intentieverklaring te ondertekenen.

Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven

Conceptprogramma

Bekijk hieronder het voorlopige Engelstalige programma (pdf). 

De Britse overheid zet in op duurzaam reizen. Deelnemers die de dag voor de start van de missie met de trein arriveren, heten wij graag welkom tijdens een welkomstreceptie op 17 oktober. 

Kosten en deelname

Meld u aan voor de handelsmissie. De uiterste aanmelddatum is donderdag 1 september. Wordt de inschrijftermijn verlengd en meldt u zich na 1 september aan? Dan is deelname aan individuele matchmaking niet vanzelfsprekend. 

Deelname kost € 475 per organisatie. Er mogen maximaal 2 deelnemers mee per organisatie. Iedere deelnemer meldt zich apart aan. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Voor lokaal vervoer wordt gezorgd. 

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse MKB bedrijven, start-ups, scale-ups, vrouwelijke ondernemers en kennisinstellingen die passen binnen bovenstaand genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom niet dat u automatisch bent toegelaten tot de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

COVID-19 clausule

Mocht voorafgaand aan deze missie de COVID-19-situatie veranderen en gevolgen hebben voor de organisatie van deze missie, dan staat het de organisatie vrij om de missie uit te stellen of te annuleren. Deelnemers worden hierover meteen geïnformeerd. Uiteraard worden in dat geval geen deelnemerskosten in rekening gebracht.

Tevens kunnen de ontwikkelingen in de relatie tussen de EU en het VK van invloed zijn op de vorm en inhoud van het programma van deze handelsmissie.

Het klopt dat door Brexit zakendoen voor u wat ingewikkelder kan zijn geworden. Dit komt vooral door de nieuwe douaneprocedures. RVO maakte begin 2021 deze webinarserie waarin u ziet wat dit voor bedrijven kan betekenen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Alexander van der Kaa, Projectmanager missies  
E: alexander.vanderkaa@rvo.nl

Margriet Veenstra, Projectmanager missies
E: margriet.veenstra@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Nederlandse ambassade in Londen en private partners waaronder VNO-NCW/MKB-Nederland, Connekt en de Nederlandse AI coalitie.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?