Handelsmissie wind op zee naar Zuid-Korea

Gepubliceerd op:
5 maart 2024

Bent u actief in de sector wind op zee? En wilt u meer weten over uw zakelijke kansen in Zuid-Korea? Ga dan van 9 tot en met 13 juni mee met de handelsmissie rond wind op zee naar Zuid-Korea.

zondag
9 juni
t/m
donderdag
13 juni

Deelname

 • Kosten: € 500 per organisatie exclusief btw (maximaal 2 personen)
 • De voertaal is Engels

Organisatoren

 • Ministerie van Buitenlandse zaken
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Kansen voor de sector wind op zee

Op het gebied van wind op zee hebben Nederland en Zuid-Korea vergelijkbare doelen. Rond 2030 wil het kabinet 21 GW aan energie in Nederland opwekken door wind op zee. De overheid in Zuid-Korea wil in hetzelfde jaar minstens 16% van de energie in het land opwekken met windmolens verhogen. Dit is ongeveer 19,3 GW aan vermogen. Zuid-Korea gaat de meeste windmolens op zee installeren (14,3 GW).

Beleid voor duurzame energie

In tegenstelling tot Nederland bevindt de Zuid-Koreaanse windenergiemarkt zich in de beginfase. Er zijn slechts 3 projecten van 124,5 MW. Het Zuid-Koreaanse beleid voor duurzame energie is wel gericht op windenergie, met name op offshore-windenergie. De windenergieveiling voor 2023 werd succesvol afgesloten met 1431 MW aan wind op zee en 152 MW aan wind op land, terwijl de 1e veiling in 2022 slechts met 374 MW aan zowel onshore als offshore wind was.

Grotere projecten vanaf 2024

Zuid-Koreaanse private en publieke offshore-windontwikkelaars werken aan nog grotere projecten. Het 1e Zuid-Koreaanse offshore windpark op commerciële schaal, Jeonnam 1 (99 MW), wordt in 2024 in gebruik genomen. Daarna volgen Jeonnam 2 (399 MW) en Jeonnam 3 (399 MW). De komende jaren start de bouw van meer offshore windparken, zoals Wando Geumil (600 MW), Anma (532 MW) en Shinan Ui (390 MW).

Mogelijkheden offshore

De Zuid-Koreaanse offshore-windenergieontwikkeling kan flink versnellen en opschalen dankzij nauwe samenwerkingsmogelijkheden met sterke staal-, scheepsbouw- en productie-industrieën. De Zuid-Koreaanse overheid lijkt steeds geïnteresseerder in het aanboren van nieuwe markten en werkt aan verlaging van de administratieve lasten voor bedrijven. Naar verwachting versnelt de energietransitie zo verder. Buitenlandse ontwikkelaars werken actief samen met Zuid-Koreaanse belanghebbenden en doen mee aan veilingen. 

Voor wie?

Deze handelsmissie staat open voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die actief zijn in sector wind op zee. Nederlandse bedrijven kunnen vooral meehelpen met de energietransitie van Zuid-Korea door hun expertise en ervaring in:

 • ontwikkeling;
 • engineering;
 • installatie van grote turbines;
 • vervoer;
 • bediening en onderhoud;
 • training en opleiding.

Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers uit om aan deze missie deel te nemen.

Waarom deelnemen?

Tijdens deze missie kunnen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en organisaties:

 • kennismaken met de Zuid-Koreaanse markt;
 • marktkansen in Zuid-Korea onderzoeken;
 • bestaande contacten in Zuid-Korea verstevigen;
 • in contact komen met mogelijke Zuid-Koreaanse zakenpartners, opdrachtgevers, of Zuid-Koreaanse overheden.

Programma

Op het programma van deze missie staan bedrijfsbezoeken, informatieve deelsessies, netwerkevenementen en netwerkrecepties. Ook reserveren wij tijd voor 1-op-1-matchmaking met Zuid-Koreaanse bedrijven en organisaties. Bekijk het programma:

Aansluitend aan deze handelsmissie vindt van 16 tot en met 21 juni de verkennende offshore-energiemissie naar China plaats. Dit kan voor u interessant zijn om te combineren met de missie naar Zuid-Korea.

Deelname en kosten

Deelname aan de handelsmissie kost € 500 per organisatie, exclusief btw (maximaal 2 personen).

Iedere deelnemer meldt zich apart aan.

De kosten zijn inclusief deelname aan het gezamenlijke programma, lokale steun door de organisatie en het gezamenlijke vervoer.

Tolk-, reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is niet aansprakelijk voor mogelijke annuleringskosten.

Aanmelden

Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent nog niet direct dat u aan deze economische missie kunt deelnemen. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname en een reisvoorstel na sluiting van de aanmeldingsperiode.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om bij aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze handelsmissie, neem dan contact op met:

Jos Hermsen, projectleider handelsmissie Zuid-Korea
E: jos.hermsen@rvo.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?