Informatiebijeenkomst selectieve woningtoewijzing

Gepubliceerd op:
26 mei 2023
Laatst gecontroleerd op:
30 mei 2023

Bent u als gemeente al bekend met de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook wel de 'Rotterdamwet' genoemd? Deze wet biedt gemeenten mogelijkheden voor selectieve woningtoewijzing aan woningzoekende huurders. Het geldt voor wooncomplexen, straten of gebieden waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan. Ontdek in de bijeenkomst meer over deze wet.

maandag
19 juni
10:00 - 14:00

Locatie

Mariënhof
Kleine Haag 2
3811 HE Amersfoort
NL

Deelname

Deelname is gratis.

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Voor wie?

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor gemeenten, en dan in het bijzonder voor:

 • programmamanagers
 • gebiedsadviseurs
 • beleidsmedewerkers (veiligheid en wonen)
 • juridisch adviseurs

Medewerkers van woningcorporaties en politie (bij voorkeur met deelname van de gemeente) zijn ook van harte welkom.

Programma

 • 12:00 – 13:00 uur
  Inloop met een welkomsthapje/-drankje en kennismaken met andere deelnemers
 • 13:00 – 15:30 uur
  Presentaties gemeente en corporatie over praktijkervaringen met het toepassen van selectieve woningtoewijzing
 • 15:30 – 16:00 uur
  Napraat met een hapje/drankje en gelegenheid om vragen te stellen

Aanmelden

Meld u aan met bovenstaande aanmeldknop. Gaan er meer collega's of werkrelaties mee? Dan kunnen zij de aanmeldknop ook gebruiken.

Achtergrond

De Wbmgp helpt voorkomen dat kwetsbare wijken te maken krijgen met alle maatschappelijke problemen. Uit onderzoek blijkt dat opgroeien in een kwetsbare wijk iemands kansen in het leven aanzienlijk verkleint. Met selectieve woningtoewijzing kan, met bepaalde sociaal-economische kenmerken, voorrang worden gegeven aan woningzoekenden. Ook zijn woningzoekenden te weigeren als zij: 

 • geen arbeidsinkomen hebben
 • zich eerder schuldig hebben gemaakt aan overlast en crimineel gedrag.
In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?