Informatiebijeenkomsten GLB 2023

Gepubliceerd op:
11 november 2022

Wilt u meer weten over het GLB 2023? We organiseren informatieavonden in verschillende regio's. U ontmoet adviseurs van LNV en van RVO. Zij geven uitleg over allerlei onderdelen van GLB 2023 en beantwoorden uw vragen.

maandag
14 november
t/m
dinsdag
31 januari

Organisatoren

  • ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij

Regio’s

Wij organiseren deze bijeenkomsten in een aantal regio’s in Nederland. We weten dat het nieuwe GLB en de voorwaarden daar grote impact hebben. Het gaat om delen van Groningen, Drenthe, Friesland, Flevoland, Noord-Brabant, Zuid- en Noord-Holland.

Welke onderwerpen kunt u verwachten?

De bijeenkomst gaat over de nieuwe voorwaarden, de zogenoemde conditionaliteiten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie.

Onze adviseurs geven ook uitleg over de nieuwe eco-regeling en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Daarnaast krijgt u uitleg over de eco-activiteiten, de uitbetaling van de basispremie en het mestbeleid.

Hoe aanmelden?

Vul uw gegevens in op het aanmeldformulier via de blauwe knop. Op het formulier vindt u de locaties met bijeenkomsten. 

Lukt uw aanmelding niet of heeft u hier vragen over? Mail uw vraag en gegevens naar LNV - Het nieuwe GLB

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?