Innovatiemissie Japan: Semiconductors

Gepubliceerd op:
25 januari 2023
Laatst gecontroleerd op:
27 januari 2023

Bent u actief op het gebied van geavanceerde chipdesign, geïntegreerde fotonica of heterogene integratie en heeft u interesse om met ons de kansen en ontwikkelingen van deze drie sleuteltechnologieën in Japan te verkennen? Ga dan mee met deze innovatiemissie naar Japan.

 

Japan
zondag
18 juni
t/m
donderdag
22 juni
Aanmelden gesloten

Deelname

 • Kosten voor deelname zijn € 250 per persoon exclusief btw.
 • Meld u uiterlijk 20 april 2023 aan.

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Innovatie Attaché Tokyo
 • Nederlandse Ambassade

Japan is een aantrekkelijke partner voor Nederland. De derde economie van de wereld is al decennia een sterke en onmisbare speler in de wereldwijde halfgeleider-waardeketen, van research tot business en van beleid tot investeringen.

Waarom Japan

Snelle ontwikkelingen en investeringen in applicaties door Japanse partijen vormen nieuwe kansen voor Nederlandse partijen op het gebied van chipdesign, de integratie van verschillende functionaliteiten (o.a. door assemblage en packaging) en volgende generatie technologieën en productie van bijvoorbeeld geïntegreerde fotonica. En met een proactief promotiebeleid stimuleert en faciliteert de Japanse overheid internationale samenwerking. Al met al veel potentie voor innovatieve samenwerking met Japan op het gebied van halfgeleiders.

Voor wie

De innovatiemissie is bedoeld voor professionals van Nederlandse industrieën en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van halfgeleiders, met focus op geavanceerde chipdesign, geïntegreerde fotonica of heterogene integratie.

Doelen missie

 • Het verkennen en vinden van potentiële partners voor gezamenlijk onderzoek, ontwikkeling en commercialisatie van innovaties op het gebied van halfgeleiders, met focus op geavanceerde chipdesign, (productie van) geïntegreerde fotonica of heterogene integratie, packaging en assemblage.
 • Het intensiveren van de bilaterale samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen in beide landen.
 • Het ontwikkelen van bilaterale regelingen en programma’s ter ondersteuning van de bilaterale samenwerking.

Conceptprogramma missie

Het programma is nog in ontwikkeling. We zullen proberen de specifieke wensen van de deelnemers daarbij zoveel mogelijk mee te nemen. Het conceptprogramma in het kort:

 • Maandag: bezoek aan Japanse overheid, bedrijven en kennisinstellingen (Tokio)
 • Dinsdag: bezoek aan instituten AIST en NIMS (Tsukuba)
 • Woensdag: matchmaking en netwerkreceptie op Nederlandse ambassade (Tokio)
 • Donderdag: bedrijfsbezoeken (Tokio en/of Osaka)
 • Vrijdag: bedrijfsbezoeken en netwerk event in semicon regio in Kyushu

Aanmelden

U kunt u niet meer aanmelden. Dit kon tot donderdag 20 april 2023.

Let op: definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook bekijken we hoe goed uw technologie binnen de scope en het doel van de missie past.  

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 2 mei 2023 wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd (inschrijving volgt). Tijdens deze bijeenkomst bespreken we:

 • het conceptprogramma;
 • de doelen en de resultaten van de missie;
 • de nodige voorbereiding van de deelnemers.

Op basis van de ontvangen feedback zal het programma verder worden ingevuld.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon, excl. btw.

Hierbij is inbegrepen: deelname aan het collectief programma, transfers van en naar programmaonderdelen, lunch en diners als dit is vermeld in het programma.

Deelname is exclusief: reis- en verblijfskosten, kosten binnenlandse vlucht, alle individuele kosten en mogelijke kosten voor de matchmaking.

COVID-19 clausule

De organisatie neemt op 31 maart 2023 een besluit over het doorgaan van deze innovatiemissie. Dit op basis van het dan geldende reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de dan in Japan geldende inreisregelgeving en de situatie ter plaatse. Wij informeren de deelnemers hierover meteen. Bij uitstel of annulering brengen wij geen deelnemerskosten in rekening. Ook na het besluit om de missie te laten doorgaan, behoudt de organisatie zich het recht voor om de innovatiemissie, in geval van onvoorziene omstandigheden, alsnog te annuleren. Ook dan brengen wij geen deelnemerskosten in rekening.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Meer weten?

Heeft u vragen over de innovatiemissie? Neem dan contact op met:

Of stuur een e-mail naar innovatiemissies@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?