Kennissessie Wind op land - Milieunormen windturbines

Gepubliceerd op:
23 mei 2023

Bent u wethouder, gedeputeerde of raads-/statenlid bij een provincie of gemeente? En neemt u besluiten over windparken in uw regio? In deze kennissessie geven wij u uitleg over de uitspraak van de Raad van State over de uitbreiding van een windpark in Delfzijl. Wat betekent deze milieunormering voor uw gemeente of provincie?

donderdag
8 juni
17:30 - 19:00
Online

Deelname

Gratis

Organisatoren

  In een samenwerking van rijksorganisaties en gemeentelijke en provinciale organisaties organiseren wij kenniswerkgroepen voor provincies en gemeenten. Wij helpen u hierin bij uw besluitvorming rondom windparken.

  Wat kunt u verwachten?

  In juni 2021 deed de Raad van State uitspraak over een uitbreiding van een windpark in Delfzijl. Deze uitspraak heeft gevolgen voor windparken in Nederland. In deze kenniswerkgroep staan we stil bij lokale milieunormen.

  Ook bespreken we hoe windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding de ontwikkeling heeft aangepakt. De lokale overheden stelden succesvol eigen milieunormen op. Wat zijn de afwegingen die bestuurders en volksvertegenwoordigers dan moeten maken? De rolverdeling tussen provincie en gemeente én de politiek is hierbij erg belangrijk.

  Meld u zich ook aan?

  Laat u als bestuurder informeren over de actuele ontwikkelingen rondom de milieunormen van windparken.

  Meer weten?

  Op Helpdesk Wind Op Land vindt u actuele informatie, praktijkvoorbeelden en alles over de kennissessies en -werkgroepen.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?