Kennissessie Solar carports

Gepubliceerd op:
23 mei 2023

Werkt u aan zonne-energie op daken en objecten, zoals parkeerplaatsen? Wilt u meer weten over 'solar carports', overdekte parkeerterreinen met zonnepanelen? En doet u dit voor een gemeente, RES-regio, provincie of waterschap? In deze kennissessie vertellen wij u vanuit de praktijk alles over de ontwikkelingen van solar carports.

dinsdag
13 juni
08:00 - 09:15
Online

Deelname

Gratis

Organisatoren

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wat kunt u verwachten?

Wat is de potentie van een solar carport? En hoe realiseert u dit? Dit laten wij u zien aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.

U hoort over verschillende knelpunten en thema’s, zoals:

  • het stimuleren van lokaal eigendom;
  • het realiseren van een sluitende businesscase;
  • oplossingen voor netcongestie.

Meld u zich ook aan?

Deze kennissessie is bedoeld voor gemeenten, RES-regio’s, provincies en waterschappen. Vanwege het belang van samenwerking met marktpartijen en energiecoöperaties, zijn ook zij welkom.

Meer weten?

Met de helpdesk Zonopwek helpen we het realiseren van zonne-energie op daken en objecten (zoals gevels, parkeerplaatsen en langs infrastructuur) te versnellen. We doen dat door kennis uit te wisselen. Maar ook door kansen te benutten, bijvoorbeeld via het inzetten van vernieuwende technieken. En door te zoeken naar oplossingen voor knelpunten als netcongestie.

Over de helpdesk

De Helpdesk Zonopwek is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken, Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Unie van Waterschappen. Het Nationaal Programma RES en Rijkdienst voor Ondernemend Nederland zijn de uitvoerende organisaties.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?