Krijg meer kennis over de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Gepubliceerd op:
1 november 2023

Wilt u als ondernemer minder energie gebruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee u minder CO2 uitstoot? Wilt u uw techniek demonstreren of testen in een pilot binnen uw bedrijf? Neem dan deel aan deze online bijeenkomst over de subsidieregeling DEI+. Stel gerust uw vragen.

tekening sessie over C02 en duursame energie
maandag
4 december
14:30 - 15:30
Online

Deelname

Gratis

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers, intermediairs en andere belanghebbenden die innovatieve technieken willen demonstreren of testen. En zich afvragen of dit mogelijk is met subsidie vanuit de DEI+-regeling. 

Programma

In deze online bijeenkomst hoort u naast algemene informatie ook meer over de belangrijkste wijzigingen en bredere mogelijkheden van de nieuwe aanvraagronde van deze regeling. De regeling DEI+ is open voor subsidieaanvragen van 21 november 2023 tot en met 29 augustus 2024.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het maximale subsidiebedrag per project is verhoogd van maximaal € 15 miljoen naar € 30 miljoen.
 • U kunt nu ook subsidie krijgen voor:
  • het demonstreren van projecten die zich richten op biobrandstoffen, met uitzondering van biomassavergassingsprojecten;
  • projecten waarmee u CO2 uit lucht of water verwijdert;
  • het demonstreren van projecten voor het opnieuw gebruiken van eigen afval (binnen het thema Circulaire Economie);
  • het demonstreren van projecten rond de vervanging van primaire door secundaire grondstoffen.
 • Eerder moesten demonstratieprojecten binnen de DEI+-regeling zorgen voor een lagere CO2-uitstoot in Nederland voor 2030, om subsidie te krijgen. Die termijn is nu verlengd tot 2034.

Meld u aan

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid. Wij bevestigen per e-mail uw aanmelding. U ontvangt uiterlijk 2 dagen voor aanvang een e-mail met de link naar de bijeenkomst.

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.

Meer weten?

DEI+

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?