Masterclass CO2-reductie industrie voorjaar 2023

Gepubliceerd op:
24 januari 2023
Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2023

Tijdens deze masterclassreeks ligt de focus op het verlagen van energetische- en procesemissies. U onderzoekt wat de beste verduurzamingsopties zijn voor uw bedrijf en schrijft een stappenplan om daadwerkelijk CO2-reductie te realiseren.

Rokende schoorsteen
donderdag
9 maart
09:00 - 11:00
Online

Deelname

Deelname is gratis

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • KWA Bedrijfsadviseurs
 • verenigingen VEMW en NVDE

Voor wie?

De masterclassreeks is voor medewerkers van industriële productiebedrijven. Het bedrijf heeft de ambitie om de CO2-emissie te verlagen door procesmaatregelen te nemen in de eigen bedrijfsvoering en/of duurzame energiebronnen en grondstoffen in te zetten.

Wat gaan we doen?

U start met een analyse van de huidige situatie. Daarna worden er verschillende technieken behandeld waarmee uw bedrijf CO2-reductie realiseert. Van de interessante CO2-reductie opties wordt de daadwerkelijke reductie berekend en de mogelijke koppeling met kansrijke en natuurlijke transitiemomenten onderzocht.

Om de CO2-reductie plannen te laten slagen, is er aandacht voor:

 • stimuleringsmaatregelen zoals subsidies en de besluitvorming
 • het verkrijgen van draagvlak en commitment binnen het bedrijf
 • omgang met weerstand
 • de ambassadeursrol

We behandelen aansprekende (reken)voorbeelden, realistische cases en handelingsperspectieven. Ook kunt u met andere deelnemers in soortgelijke situatie sparren over ideeën en meer.

Data en interesse

De Masterclass is opgedeeld in 4 online sessies van elk 2 uur. Alle sessies vinden plaats van 10:00 tot 12:00 uur. Tussen de sessies door werkt u de onderdelen uit, alleen of in samenwerking met anderen. En u krijgt ondersteuning bij het opstellen van de CO2-reductielijn.

 • Sessie 1: donderdag 9 maart
 • Sessie 2: dinsdag 28 maart
 • Sessie 3: dinsdag 4 april
 • Sessie 4: donderdag 20 april

Aanmelden

Aan de masterclass kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen. Bij meer inschrijvingen kiezen we op basis inschrijvingsdatum en beschikbaarheid. We bespreken ook de mogelijkheid voor deelname aan een volgende reeks.

In opdracht van:
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?