Milieunormen windturbines - Kennissessie voor provincies en gemeenten

Gepubliceerd op:
23 mei 2023
Laatst gecontroleerd op:
28 september 2023

Bent u wethouder, gedeputeerde of raads-/statenlid bij een provincie of gemeente? En neemt u besluiten over windparken in uw regio? In deze bestuurlijke kennissessie geven wij u uitleg over de uitspraak van de Raad van State over landelijke milieunormen voor windparken. Wat betekent deze milieunormering voor uw gemeente of provincie?

dinsdag
10 oktober
17:30 - 19:00
Online

Deelname

Gratis

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

In een samenwerking van rijksorganisaties en gemeentelijke en provinciale organisaties organiseren wij kenniswerkgroepen voor provincies en gemeenten. Wij helpen u hierin bij uw besluitvorming rondom windparken.

Over welke uitspraak gaat het?

In juni 2021 deed de Raad van State uitspraak over milieunormen voor windparken. De destijds geldende landelijke milieunormen mogen niet meer worden gebruikt voor windparken vanaf 3 turbines. U kunt wel lokale milieunormen opstellen.

Wat kunt u verwachten?

 • We delen kennis over de uitspraken van de Raad van State. We bespreken wat dit voor u als bestuurder betekent.
 • We praten u bij over hoe het staat met de nieuwe landelijke normen. Tegen die tijd weten we of dit onderwerp door de Tweede Kamer wel of niet controversieel is verklaard en wat dat voor u betekent.
 • We bespreken uitvoerig de praktijk: een betrokken ambtenaar uit de gemeente Lingewaard vertelt over Windpark Caprice

Meld u zich ook aan?

Meld u zich hieronder alvast aan. Uiterlijk een dag voor de sessie ontvangt u het (definitieve) programma met de link om online deel te nemen.

Goed om te weten

 • Er is ook een kennissessie over dit onderwerp op 5 oktober, speciaal voor ambtenaren die niet bestuurder zijn, maar wel met dit onderwerp werken.
 • Was u bij de eerdere bijeenkomst op 8 juni 2023? Dan is er deels een overlap in het programma, maar u krijgt ook nieuwe informatie van andere sprekers.
 • We nemen deze bijeenkomst niet op, dus later terugkijken is niet mogelijk.
 • Wel delen we na afloop de presentaties en een kort verslag op de Helpdesk Wind Op Land, zoals van de sessie van 8 juni 2023.
 • Kunt u er zelf niet bij zijn maar vraagt u een collega namens u erbij te zijn? Stuur dan deze uitnodiging door en vraag uw collega zich aan te melden met de opmerking ‘op verzoek van'.
 • Stuurt u deze uitnodiging door naar uw collega-bestuurders? Alvast hartelijk dank.

Meer weten?

Op Helpdesk Wind Op Land vindt u actuele informatie, praktijkvoorbeelden en alles over de kennissessies en werkgroepen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?