Handelsmissie België infrabouw en bouw met minister Schreinemacher en staatssecretaris Heijnen

Gepubliceerd op:
3 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
19 april 2022

Bent u werkzaam in de infrabouw of bouw en werkt u met duurzame, circulaire en/of biobased toepassingen? En wilt u zakendoen in België? Neem dan op 19 en 20 mei 2022 deel aan de handelsmissie naar België, onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen.

woensdag
18 mei
22:00 - 22:00
t/m
donderdag
19 mei
22:00 - 22:00

Locatie

Brussel, Antwerpen, Gent en/of Leuven
NL

Deelname

 • Aanmelding gesloten
 • Deelname kost € 475 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie)
 • Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 250 per extra deelnemer

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Deze tweedaagse handelsmissie biedt het Nederlands mkb dat actief is in genoemde sectoren volop gelegenheid om te netwerken, kennis te maken met marktkansen in het buurland, en in contact te komen met potentiële zakenpartners en/of opdrachtgevers.

Voor wie?

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de volgende sectoren:

 • Duurzame infrabouw: denk hierbij aan circulaire en biobased toepassingen op het gebied van bijvoorbeeld tunnelbouw, kunstwerkontwerp en -bouw, geluidswallen, bewegwijzering fietspaden, wegdektoepassingen, sanering, projectengineering, (onder)aanneming en omgevingsmanagement.
 • Circulaire bouw: denk hierbij aan duurzame en/of circulaire toepassingen binnen de woningbouw, utiliteitsbouw of landschapsontwikkeling. De missie richt zich op organisaties uit de hele bouwketen: van leveranciers van circulaire/duurzame bouwmaterialen tot verwerkers van bouwafval, en van urban mining tot materiaalhubs en landschapsplanning.

Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers uit om deel te nemen aan de missie.

Kansen voor Nederlandse bedrijven in België

Er is in Nederland veel kennis op het gebied van duurzame, circulaire en biobased producten die zijn toe te passen in de (infra)bouw. België heeft behoefte aan deze kennis. Zo zijn er grote infrastructurele programma's voor verbindingswegen rond Antwerpen en Brussel en de grote vervangings- en renovatie-opgave van kunstwerken in Vlaanderen. Tegelijkertijd zullen verschillende investeringen door gewesten in België direct leiden tot potentiële opdrachten voor toeleveranciers in de sector woning- en utiliteitsbouw.

Tijdens de handelsmissie komt u meer te weten over relevante aanbestedingen en opdrachten die op de korte, middellange en lange termijn worden uitgezet in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De geplande aanwezigheid van de minister en de staatssecretaris, geeft u bovendien een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. U kunt bijvoorbeeld in het bijzijn van de bewindspersonen contracten of een intentieverklaring ondertekenen.

Duurzame infrabouw

In Vlaanderen zijn op dit moment al veel Nederlandse bedrijven actief in de duurzame infrabouw. Vlaamse partijen geven aan dat ze behoefte hebben aan extra capaciteit én aan innovatieve methodes die Nederlandse bedrijven zouden kunnen bieden. Mede hiermee hopen zij de hoge ambities te kunnen realiseren van bijvoorbeeld:

 • de Oosterweelverbinding rond Antwerpen;
 • de R0 (Grote Ring) rond Brussel;
 • de vervangings- en renovatie (V&R)-opgave van bestaande kunstwerken in Vlaanderen. Tot 2024 zal de Vlaamse regering € 1,6 miljard investeren om de historische onderhoudsachterstand weg te werken.

In een rapport van Witteveen+Bos zijn de kansen in deze sector voor u in kaart gebracht. Tijdens de missie zullen onder meer het Agentschap Wegen en Verkeer, de uitvoeringsorganisaties Lantis en de Werkvennootschap, toelichten welke kansen er zijn voor Nederlandse bedrijven.

Duurzame en circulaire bouw

Grootstedelijke gebieden bieden een perfecte kans voor een circulaire economie. Vlaanderen, Brussel en Wallonië staan voor een grootschalige renovatieopgave van de woning- en utiliteitsbouw.

 • Hier ligt een grote opdracht voor het energetisch renoveren van bestaande gebouwen, flexibel en meervoudig ruimtegebruik en circulaire stadsplanning.
 • In het kader van de 'post-coronarelance' trekt Vlaanderen € 10 miljoen extra uit voor circulaire projecten in de bouwsector. Initiatieven als de Green Deal Circulair Bouwen en de Green Deal Circulair Aankopen (GDCA), bevorderen de circulaire aanpak in het gewest.
 • Daarnaast investeert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot 2024 ruim € 350 miljoen via het 'Renolution'-programma (duurzaam renoveren) om een verdrievoudiging van de renovatieopgave te realiseren.
 • Ook andere steden in België hebben ambitieuze plannen op het gebied van duurzame en circulaire bouw. Dergelijke investeringen leiden tot nieuwe (grootschalige) aanbestedingen en opdrachten, waar ook Nederlandse bedrijven de vruchten van kunnen plukken. 

Genoemde voorbeelden zijn niet uitputtend, maar laten de omvang van het potentieel zien voor Nederlandse mkb-ondernemingen die actief zijn in de woningbouw, de utiliteitsbouw en de ruimtelijke ordening. Voor deze handelsmissie schrijft adviesbureau Rebel Group een kansenrapport met een gedetailleerde inventarisatie van relevante aanbestedingen, opdrachten en/of open calls.

Programma

We bieden een maatwerkprogramma voor deelnemende bedrijven aan. Op hoofdlijnen bestaat het programma uit de volgende onderdelen:

 • informatieve seminars;
 • bezoeken aan bedrijven en/of (project)locaties;
 • netwerkevenementen;
 • handelsreceptie en handelsdiner;
 • lokale ondersteuning door de organisatie;
 • lokaal vervoer, gekoppeld aan het missieprogramma.

Tijdens de missie doet u kennis op over de laatste trends en ontwikkelingen in bovenstaande sectoren en ontmoet u relevante Belgische zakenpartners.

COVID-19-clausule

Mocht voorafgaand aan deze missie, de COVID-19-situatie veranderen en gevolgen hebben voor de organisatie van deze missie, dan staat het de organisatie vrij om de missie uit te stellen of te annuleren. Deelnemers worden hierover meteen geïnformeerd. Uiteraard worden in dit geval geen deelnemerskosten in rekening gebracht.

Kosten en deelname

U kunt zich niet meer aanmelden voor de handelsmissie.

 • Deelname kost € 475 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 250 per extra deelnemer. Iedere deelnemer meldt zich apart aan.
 • Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Voor lokaal vervoer wordt gezorgd. 
 • Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen bovengenoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. De handelsmissie is bedoeld voor die bedrijven die een impactvolle en innovatieve bijdrage zullen leveren aan de transitie naar de Circulaire Economie, waarbij een 'proof of concept' aangetoond kan worden. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekenen daarom niet dat u automatisch bent toegelaten tot de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Jos Hermsen, Projectmanager missies  
E: jos.hermsen@rvo.nl

Karin Schipper, Projectmanager missies
E: karin.schipper@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Nederlandse ambassade in Brussel en het Nederlands consulaat-generaal in Antwerpen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u bij aanmelding om een MVO-zelfscan in te vullen.

Kansenwebinar duurzame en circulaire bouw België – 21 april 15:00 – 17:00

Op 21 april 2022 vindt een kansenwebinar plaats over duurzame en circulaire bouw in België. Dit webinar is gericht op Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de duurzame en/of circulaire bouw. Tijdens het webinar worden onder andere marktkansen en relevante aanbestedingen en opdrachten in België gepresenteerd en besproken. Bekijk het kansenwebinar voor meer informatie.

Bent u tevreden over deze pagina?