Economische missie naar China

Gepubliceerd op:
2 oktober 2023

Is uw bedrijf internationaal actief in de tuinbouwsector of de duurzame varkenshouderij? En bent u benieuwd naar uw zakelijke kansen in China? Neem dan van 26 november tot en met 1 december 2023 deel aan deze economische missie naar China.

zondag
26 november
08:00
t/m
vrijdag
1 december
17:00
Aanmelden gesloten

Locatie

Peking
CN

Deelname

 • Aanmelding is gesloten 
 • Het programma voor duurzame varkenshouderij gaat niet door 
 • Kosten: € 950 per organisatie (maximaal 2 deelnemers)
 • Kosten iedere extra deelnemer: € 475
 • Voertaal: Engels

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Nederlands economisch netwerk in China

Liesje Schreinemacher, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, is voornemens om aan te sluiten bij een deel van deze missie. 

Het missieprogramma start in Peking en gaat verder in Shanghai. 

Het programma voor duurzame varkenshouderij gaat niet door, omdat daar te weinig belangstelling voor is.

Voor wie?

Deze missie is voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in tuinbouw: 

 • innovatieve techniek voor productieverhoging;
 • energiebesparende maatregelen in de kas;
 • hightech kassenbouw;
 • digitale monitoring;
 • opleiding en training van personeel en bedrijfsleiding;
 • onderzoek en ontwikkeling;
 • agrologistiek en logistiek voor koelketens (cold chain);
 • oplossingen voor de hele keten.

Wij hebben het programma voor duurzame varkenshouderij geannuleerd door onvoldoende belangstelling.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert vrouwelijk ondernemerschap. We selecteren voor deelname niet op gender, maar nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers uit om aan deze missie deel te nemen.

Waarom meedoen? 

Tijdens deze missie kunnen Nederlandse bedrijven en kennisinstituten: 

 • kennismaken met de Chinese markt;
 • marktkansen in China ontdekken;
 • bestaande contacten in China verbeteren;
 • in contact komen met mogelijke Chinese zakenpartners, opdrachtgevers en/of Chinese overheden. 

Door de aanwezigheid van de minister en andere vertegenwoordigers van onze overheid, kunt u op hoog niveau contacten leggen en uitbouwen. Dat geeft extra zichtbaarheid aan uw project of investering.

Marktkansen voor tuinbouw in China

China wil dichter bij de stad groente en fruit verbouwen. Dit biedt kansen voor glastuinbouw in China. 

Marktkansen voor duurzame varkenshouderij in China

Chinezen consumeren bijna de helft van al het varkensvlees in de wereld. De consumptie van varkensvlees groeit nog ieder jaar. In 2022 groeide de consumptie met 4,1%.

  Programma

  Op het programma staan onder andere de volgende onderdelen:

  • seminars of workshops;
  • bedrijfs- en/of locatiebezoeken;
  • netwerkevenementen;
  • handelsreceptie/handelsdiner;
  • matchmaking (netwerkgesprekken op maat).

  Tijdens de missie geven wij ook informatie over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) in China. Daarnaast bespreken wij de kansen en risico's van zakendoen in China. 

  Bekijk voor meer details het conceptprogramma (Engelstalig).

  Deelname en kosten 

  Deelname kost € 950 per organisatie (voor maximaal 2 deelnemers). Voor iedere extra deelnemer betaalt u € 475 extra. 

  Als u meer deelnemers aanmeldt, mogen zij (als gewenst) verschillende sectorprogramma's volgen. Alleen matchmaking bieden wij per organisatie en dus voor één sectorprogramma aan.

  Bij de kosten zijn inbegrepen: 

  • deelname aan gezamenlijke programmaonderdelen;
  • matchmaking;
  • lokale hulp van de organisatie;
  • lokaal busvervoer (die bij het programma hoort). 

  Voor uw eigen rekening en risico zijn: 

  • reis- en verblijfkosten;
  • visa;
  • mogelijke tolkkosten voor gesprekken (zoals bij matchmaking);
  • persoonlijke transfers.

  Na de aanmeldtermijn ontvangt u zo snel mogelijk voorstellen voor uw reis en verblijf. 

  Wij raden u aan om direct na aanmelding uw visum voor China aan te vragen.

  Aanmelden 

  Aanmelden is niet meer mogelijk. 

  Let op: u kunt zich niet aanmelden voor het sectorprogramma duurzame varkenshouderij. 

  Als wij de aanmeldtermijn verlengen, is deelname aan individuele matchmaking niet meer vanzelfsprekend bij aanmelding na 23 oktober 2023.

  Deelname aan deze missie staat alleen open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen opzet en inhoudelijke focus van deze missie. Aanmelding en automatische ontvangstbevestiging betekenen daarom nog niet dat u deelneemt. U ontvangt pas bevestiging van deelname na de aanmeldperiode. 

  Organisatie

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Wij werken daarbij ook samen met het Nederlands economisch netwerk in China en betrokken brancheorganisaties.

  Meer weten?

  Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact op met:
  Margriet Veenstra, projectmanager Missies bij RVO,
  E: margriet.veenstra@rvo.nl

  Of met Hanneke Bogaerts, projectmanager Missies bij RVO, 
  E: hanneke.bogaerts@rvo.nl

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen – inclusief mensenrechten – en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

  Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Bent u tevreden over deze pagina?