Regiobijeenkomst energiebesparingsplicht en onderzoeksplicht - Amsterdam

Gepubliceerd op:
23 augustus 2022

Moet uw bedrijfslocatie nu of straks voldoen aan de energiebesparingsplicht? Vanaf 2023 verandert er iets in de energiebesparingsplicht. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Meld u dan aan voor de regiobijeenkomst over de aanpassing energiebesparingsplicht en onderzoeksplicht in Amsterdam.

informatieplicht energiebesparing - wijzigingen
dinsdag
27 september
13:00 - 17:00

Locatie

Kamer van Koophandel
De Ruijterkade 5
1013AA Amsterdam
NL

Deelname

Deelname is gratis.

Organisatoren

 • Ministerie Economische Zaken en Klimaat
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In Nederland kennen we de energiebesparingsplicht. Die verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Deze plicht verandert in 2023. Ook gaat dan de omgevingswet volgens de huidige planning van start.
 

Wijzigingen energiebesparingsplicht

De verandering houdt onder andere in dat vanaf 2023:

 • de plicht ook geldt voor bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben. Dit zijn de huidige zogenoemde 'type C inrichtingen' onder de Wet milieubeheer;
 • de plicht ook geldt voor bedrijven die deelnemen aan de Europese broeikasgasemissiehandel (EU ETS);
 • er een aanvullende onderzoeksplicht geldt voor energie-intensieve bedrijven. Met energie-intensieve bedrijven bedoelen we voor deze bijeenkomst bedrijven met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas (of een equivalent daarvan). De onderzoeksplicht houdt in dat u zelf onderzoek uitvoert naar de energiebesparingsmogelijkheden op uw locatie.

Voor wie?

 • Bedrijven die verplicht een omgevingsvergunning milieu moeten hebben
 • Energie-intensieve bedrijven
 • Brancheorganisaties
 • Bevoegde gezagen (gemeentes of provincies)

Programma

In deze bijeenkomst licht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de voorgenomen wetswijzigingen voor de energiebesparingsplicht toe. U hoort over de invulling van de onderzoeksplicht. Ook de informatieplicht en de geactualiseerde Erkende maatregelenlijsten (EML) komen aan bod.

  Meld u aan

  Bekijk het volledige programma en meld u aan

  Netwerkborrel

  Om 16:00 uur sluiten we de bijeenkomst af met een netwerkborrel.

  Regiobijeenkomst - alle data en locaties

  U kunt deze bijeenkomst ook op een andere datum of locatie volgen

  Datum Locatie

  Woensdag 14 september

  Rotterdam
  Maandag 19 september Eindhoven
  Donderdag 22 september Assen
  Dinsdag 27 september Amsterdam
  Woensdag 12 oktober Apeldoorn

  Meer weten?

  Informatieplicht energiebesparing

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?