Handelsmissie Renewable Energy naar Kroatië en Slovenië

Gepubliceerd op:
26 april 2023

Bent u actief in de solar- of bio-energiesector? En bent u benieuwd naar uw zakelijke kansen in Kroatië en Slovenië? Ga dan mee met de handelsmissie Renewable Energy naar Kroatië en Slovenië. De missie vindt plaats van 3 tot en met 6 september 2023.

zondag
3 september
07:00
t/m
woensdag
6 september
16:00

Locatie

Portorož
SI

Deelname

 • Uiterste aanmelddatum: 26 juni 2023
 • Deelname kost € 500 excl. btw per organisatie (max. 2 personen per organisatie)
 • Voertaal is Engels

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Nederlandse ambassade in Kroatië
 • Nederlandse ambassade in Slovenië

Internationale circulaire economie conferentie

Op het programma staat onder meer een bezoek aan een internationale circulaire economie conferentie. Hier zijn ook de belangrijke spelers op het gebied van Renewable Energy.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Er zijn kansen voor Nederlandse ondernemers in de zonne- en bio-energie van Kroatië en Slovenië. Dit blijkt ook uit het Marktrapport (2021) Kroatië en Slovenië: kansen in zonne- en bio-energie’, en uit de onderstaande factsheet 'Renewable Energy in Croatia'.

 • Beide landen investeren veel in groene transitie en digitalisering.
 • Kroatië en Slovenië zijn rijk aan hernieuwbare energiebronnen, maar deze worden niet helemaal gebruikt. 
 • In Kroatië en Slovenië zijn nog weinig producenten van moderne technieken en oplossingen voor zonne- en bio-energie.

Voor wie?

Deze missie is voor bedrijven die technologie en oplossingen bieden voor energiecentrales, de productie en het gebruik van biomassa, de opslag van energie en de overgang naar een groene, biobased economie.

Zonne-energie

 • Ontwikkeling van zelfvoorzienende (off-grid) systemen (Slovenië)
 • Gebruik van blockchaintechnologie voor de handel in elektriciteit (Slovenië)
 • Zonnepanelen op gebouwen (Kroatië)
 • Drijvende zonnepanelen (Kroatië)

Bio-energie

 • Bouw van centra voor inzameling en logistiek van biomassa (Kroatië)
 • Biomassa maken tot nieuwe producten met een hogere toegevoegde waarde (Kroatië)
 • Biobrandstoffen uit landbouwafval (Kroatië)
 • Eetbare oliën als ingrediënt voor biogas (Kroatië)
 • Verduurzaming van de productie van biogas (Slovenië)
 • Samenwerken bij onderzoek, onderwijs en ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (Slovenië)

Waarom deelnemen?

Tijdens de missie leert u de zonne- en bio-energiesectoren kennen in Kroatië en Slovenië. U krijgt een beeld van de ontwikkelingen in Renewable Energy, en u ontdekt welke marktkansen er voor u zijn in Kroatië en Slovenië, door: 

 • individuele matchmaking;
 • bedrijfsbezoeken;
 • netwerkrecepties;
 • sector-bijeenkomsten;
 • ontmoetingen met brancheorganisaties;
 • een bezoek aan de internationale circulaire economie conferentie TBMCE 2023 (op de grens van Slovenië en Kroatië) waar ook de belangrijke spelers zijn op het gebied van Renewable Energy.

Kosten en deelname

Deelname kost € 500 per organisatie exclusief btw (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Elke extra deelnemer kost € 250. Iedere deelnemer meldt zich apart aan.   

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. U kunt het door ons voorgestelde reisarrangement gebruiken, maar u kunt ook uw eigen reis en accommodatie boeken.

Aanmelden

Meld u aan voor deze missie. Aanmelden kan tot uiterlijk 26 juni 2023.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in samenwerking met de Nederlandse ambassades in Kroatië en Slovenië. De missie is in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Meer weten?

Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Kalina Vrieze, projectmanager International Trade bij RVO,
E: kalina.vrieze@rvo.nl

COVID-19-clausule

De organisatie beslist 6-8 weken voor aanvang van de missie over het doorgaan van deze handelsmissie, rekening houdend met het dan geldende reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de dan geldende inreisvoorschriften in Slovenië en Kroatië en de situatie ter plaatse. De deelnemers zullen onmiddellijk worden geïnformeerd. 

In geval van uitstel of annulering brengen wij geen deelnemerskosten in rekening. 

Ook na een besluit om de missie door te laten gaan, behoudt de organisatie zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden de handelsmissie te annuleren. Er worden dan geen deelnemerskosten in rekening gebracht.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De overheid verwacht van alle Nederlandse bedrijven dat zij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), onder meer door de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights na te leven. Hierin staan de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers. Lees informatie over MVO. 

Naleving van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden voor deelname aan deze missie. Ook het invullen van een MVO Zelfscan is vereist. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?