Kennissessie Veiligheid en verzekerbaarheid van zonnepanelen

Gepubliceerd op:
10 juni 2024

Bent u initiatiefnemer bij zonne-energieprojecten op daken, gevels, parkeerplaatsen of bijvoorbeeld langs infrastructuur? Waar moet u dan aan denken op het gebied van veiligheid? Deze en andere vragen komen aan bod in deze online kennissessie.

maandag
24 juni
12:00 - 13:00
Online

Deelname

Gratis

Organisatoren

  • Nationaal Programma RES
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wat kunt u verwachten?

U krijgt antwoord op verschillende vragen over veiligheid en verzekerbaarheid van zonnepanelen, zoals:

  • Waar moet u bij het realiseren van een zonne-energieproject aan denken op het gebied van veiligheid?
  • Waar houden verzekeraars rekening mee met het verzekeren van projecten met zonnepanelen?

Meld u zich ook aan?

De sessie is bedoeld voor gemeenten, RES-regio’s, provincies, waterschappen en initiatiefnemers bij zonne-energieprojecten op daken en objecten, zoals gevels, parkeerplaatsen en langs infrastructuur.

Meer weten?

Met de Helpdek Zonopwek helpen Nationaal Programma RES en Rijkdienst voor Ondernemend Nederland het realiseren van zonne-energie op daken en objecten te versnellen. Dat doen we onder meer door kennis uit te wisselen. De helpdesk is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Unie van Waterschappen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?