Webinar Indeling van stamboeken

Gepubliceerd op:
25 april 2023

Bent u een stamboekvereniging die een stamboek bijhoudt? Door de huidige Fokkerijverordening 2018 zijn de regels voor stamboeken veranderd. We merken dat stamboekverenigingen het soms lastig vinden om een juiste indeling te maken. In dit webinar helpen we u hiermee op weg.

donderdag
8 juni
17:00 - 18:45
Online

Deelname

  • Uiterste aanmelddatum: 7 juni 2023
  • Deelname is gratis

Organisatoren

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wat we doen 

Wij vertellen u waarom een juiste indeling van stamboeken belangrijk is en wat de belangrijkste regels zijn. We bespreken de onderwerpen:

  • indeling van het stamboek
  • hoofdsectie en onderverdeling in klassen
  • handel en binnenkomst in de Europese Unie
  • aanvullende sectie
  • opwaardering
  • toelating raszuivere fokdieren en levende producten daarvan tot de voortplanting

Wij hebben deze onderwerpen gekozen op basis van de resultaten van het Survalyzer onderzoek van februari 2023. We beantwoorden uw vragen over de indeling van stamboeken. Dat doen we door middel van vraaggesprekken, polls, presentaties en video’s.

Deelnemen 

Onder de knop Aanmelden vindt u het aanmeldformulier. Heeft u een vraag voor dit webinar? Geeft u dit dan aan in het formulier.

Na uw aanmelding krijgt u een ontvangstbevestiging. U ontvangt een paar dagen voor het webinar een link die toegang geeft tot het webinar (via Zoom). U ontvangt deze via e-mail.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?