Referentie Energiezorg met Leidraad juli 2012

PDF-pictogram Referentie Energiezorg met Leidraad juli 2012

Categorie: 

Evenementen

Titel: 

Referentie Energiezorg met Leidraad juli 2012

Omschrijving: 

Referentie Energiezorg met Leidraad juli 2012 2MJAP1226. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. In deze factsheet is de zogenaamde Referentie voor Energiezorg© opgenomen. Deze Referentie geeft een aantal criteria waaraan een organisatie moet voldoen om van een goede invulling van energiemanagement te kunnen spreken. Er is een onderscheid gemaakt tussen voor het systeem noodzakelijke onderdelen (‘verplichte’) en voor het systeem wenselijke (‘vrijwillige’) onderdelen. De wenselijke elementen zijn facultatief en hier cursief weergegeven.

Subsidies en financiering: 

Meerjarenafspraken Energie-efficiency

Onderwerpen: 

Duurzaam ondernemen Energie besparen

Publicatiesoort: 

Factsheet

Service menu right