Eindadvies basisbedragen SDE 2017

PDF-pictogram Eindadvies basisbedragen SDE 2017

Categorie: 

Energie en milieu-innovaties

Titel: 

Eindadvies basisbedragen SDE 2017

Omschrijving: 

Het ministerie van EZK heeft advies gevraagd aan ECN en DNV GL over de basisbedragen voor de SDE+ 2017. Dit rapport betreft het Eindadvies over de geadviseerde basisbedragen die tot stand zijn gekomen na consultatie van marktpartijen. Voor geothermie is het advies geschreven door ECN, DNV GL en TNO.

Subsidies en financiering: 

Subsidies energie-innovatie

Onderwerpen: 

Duurzaam ondernemen

Publicatiesoort: 

Regeling

Service menu right