Elektrisch Vervoer in Nederland - Highlights 2016.pdf

PDF-pictogram Elektrisch Vervoer in Nederland - Highlights 2016.pdf

Categorie: 

Nieuws

Titel: 

Elektrisch Vervoer in Nederland - Highlights 2016

Omschrijving: 

Nederlandse bedrijven, maatschappelijke instellingen, kennisinstituten en overheden werken in (inter)nationaal verband gezamenlijk aan een versnelde toename van elektrisch vervoer. In 2016 zijn veel activiteiten ontplooid en belangrijke resultaten geboekt. Het doel is het benutten van de bijbehorende economische kansen. Dit jaarverslag bevat een selectie van de belangrijkste gebeurtenissen.

Subsidies en financiering: 

Proeftuin Hybride en Elektrisch rijden

Onderwerpen: 

Energie en milieu-innovaties

Publicatiesoort: 

Jaarverslag

Service menu right