IAN Zuid-Korea - Fine dust in Korea

PDF-pictogram IAN Zuid-Korea - Fine dust in Korea

Categorie: 

Zuid-Korea

Titel: 

IAN Zuid-Korea - Fine dust in Korea

Omschrijving: 

Dit Engelstalige rapport van het IA-netwerk beschrijft kort de luchtvervuiling in Zuid-Korea en het bijbehorende overheidsbeleid. Daarnaast geeft het een indruk van de Zuid-Koreaanse markt voor producten die de bevolking helpen de problemen van luchtvervuiling (met name fijnstof) tegen te gaan in het dagelijks leven.

Landen: 

Zuid-Korea

Onderwerpen: 

Innovatief ondernemen Internationaal ondernemen Landeninformatie

Publicatiesoort: 

Marktrapport

Service menu right