MJA-Factsheet WKO en warmtepompen

PDF-pictogram MJA-Factsheet WKO en warmtepompen

Categorie: 

Evenementen

Titel: 

MJA-factsheet WKO en warmtepompen 2016

Omschrijving: 

MJA-Factsheet WKO en warmtepompen.pdf. MJA3/MEE Energie-convenant. In deze factsheet worden de mogelijkheden beschreven voor inzet van warmte/koudeopslag in de bodem (wko) in combinatie met warmtepompen. Wko is inmiddels een volwassen en kosteneffectieve techniek voor het op duurzame wijze opwekken van warmte en koude. In deze factsheet wordt achtereenvolgens ingegaan op de techniek wko, een aantal kerngegevens en een aantal tips en tops en verwijzing naar informatiebronnen over wko.

Subsidies en financiering: 

Meerjarenafspraken Energie-efficiency

Onderwerpen: 

Duurzaam ondernemen

Publicatiesoort: 

Factsheet

Service menu right