Nullast- nderzoek resulteert in energiebeparing

PDF-pictogram Nullast- nderzoek resulteert in energiebeparing

Categorie: 

Evenementen

Titel: 

Nullast onderzoek resulteert in energiebesparing

Omschrijving: 

2MJAP1156-Nullast-onderzoek.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Metallurgische industrie Techniek - energie (kosten) besparing. Waarom aandacht voor de ‘nullast’? In elk bedrijf komen situaties voor waarbij de productie korte of langere tijd stilstaat. Bijvoorbeeld als uw bedrijf vijf dagen per week in 2- of 3-ploegendienst produceert, als u kampt met storingen, of tijdens onderhoud. Ook als uw bedrijf in 4- of 5-ploegen werkt (continubedrijf ), komen er periodes van stilstand voor, maar deze zijn verdeeld over de hele week. Wanneer er gedurende een periode van stilstand sprake is van een opgenomen vermogen, wordt dat aangeduid als ‘nullast’. Het energiegebruik dat hiermee gepaard gaat, ligt tussen de 20 en 35% van het jaarlijkse energiegebruik. Dit is een aanmerkelijke hoeveelheid die de moeite van nader onderzoek rechtvaardigt.

Subsidies en financiering: 

Meerjarenafspraken Energie-efficiency

Sectoren: 

Metaal(bewerkings)industrie

Onderwerpen: 

Duurzaam ondernemen

Publicatiesoort: 

Rapport

Service menu right