Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie 2015.pdf

PDF-pictogram Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie 2015.pdf

Categorie: 

Duurzame energie opwekken Energie besparen Duurzaam ondernemen

Titel: 

Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie (herziening 2015)

Omschrijving: 

Dit protocol voorziet in een uniforme berekeningswijze voor het bepalen van de hoeveelheid energie die in Nederland op hernieuwbare wijze wordt geproduceerd en verbruikt. Doordat alle overheden en organisaties uitgaan van dezelfde rekenmethodes wordt het mogelijk de ontwikkelingen op dit gebied goed en consistent in kaart te brengen. Opgesteld door het CBS en RVO.nl in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Sectoren: 

Energiesector

Onderwerpen: 

Duurzaam ondernemen Duurzame energie opwekken Energie besparen

Publicatiesoort: 

Rapport

Service menu right