Wijzigingen-Gecombineerde-Opgave-2018-per-6-maart.pdf

PDF-pictogram Wijzigingen-Gecombineerde-Opgave-2018-per-6-maart.pdf

Titel: 

Wijzigingen Gecombineerde Opgave 2018 per 6 maart

Omschrijving: 

In dit overzicht staat per onderwerp wat er is gewijzigd in de Gecombineerde opgave 2018. Dit is de versie van 6 maart 2018. Ten opzichte van de voorgaande versie is de vraag toegevoegd of u een machtiging wilt afgeven aan één of meer brancheorganisaties om gegevens van u te ontvangen.

Service menu right