MIA\Vamil en staatssteungrenzen


Introductie

De Europese Commissie (EC) stelt beperkingen aan staatssteun. Ook het belastingvoordeel van de MIA\Vamil wordt gezien als staatssteun.

Ontvangt u voor dezelfde investering meer financiële steun (zoals subsidies)? Dan mag het totaal van de subsidies niet hoger zijn dan de staatssteungrens. Is deze hoger, dan wordt uw MIA\Vamil-aanvraag misschien afgewezen, omdat u het maximale bedrag aan staatssteun al heeft ontvangen.

Geef in het MIA\Vamil-aanvraagformulier aan welk bedrag u aan andere financiële steun heeft ontvangen. En ook om welke regeling het gaat. Afhankelijk hiervan toetsen wij of uw gemelde investering binnen de staatssteungrenzen blijft.

Vooraf-check

U kunt vooraf weten of u rekening moet houden met onze toets. Vul hieronder de bedrijfsmiddelcode van de investering in. Doe dit exact en inclusief de spatie.

Wij controleren een gemelde investering onder deze code aan de staatssteunkaders. Zorg dat u in het meldingsformulier aangeeft hoeveel andere financiële steun u voor uw investering ontvangt. Hou er rekening mee dat het bedrag dat voor MIA\Vamil in aanmerking komt lager kan uitvallen.

Heeft u andere financiële steun voor deze investering ontvangen?

Er is voor een investering onder deze code geen toets aan staatssteunkaders nodig. 

Toelichting
Bij het samenstellen van de Milieulijst is voor dit bedrijfsmiddel vastgesteld dat het risico op overschrijding van de staatssteungrenzen beperkt is.

Betreft deze financiële steun één van de volgende regelingen:

Meerdere keuzes mogelijk

Bij de controle van een melding onder deze code toetsen wij of uw investering aan de staatssteunkaders voldoet.

Let op
Geef in het MIA\Vamil-meldingsformulier aan hoeveel andere financiële steun u voor uw investering ontvangt. Het bedrag dat voor MIA\Vamil in aanmerking komt kan hierdoor lager uitvallen.

Bij gebruik van de SEBA, SSEB of AanZET is geen toets aan de staatssteunkaders nodig.

Let op
Geef in het MIA\Vamil-meldingsformulier aan hoeveel subsidie u voor uw investering ontvangt. De subsidie gaat af van het investeringsbedrag. Wat resteert is het bedrag dat voor MIA\Vamil in aanmerking komt.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt niet gezien als staatssteun.

Let wel op dat u voor dezelfde investering niet MIA én EIA mag toepassen in uw belastingaangifte.

Maakt u ook gebruik van van de SDE? Dan toetsen wij een jaar na realisatie van uw investeringsproject of de totale steun (inclusief MIA\Vamil) aan de staatsteunkaders voldoet (MSK-toets).  Ontvangt u teveel steun, dan gaat dit bedrag af van de SDE-subsidie.