Geïntegreerde buurtzorg voor Ageing in Place

Japanse ouderen komen in de laatste jaren van hun leven vaak bij hun kinderen te wonen. Door veranderingen in de familiestructuur en woonomstandigheden kwamen ouderen die langetermijnzorg nodig hebben vaak in het medisch circuit terecht. Hierdoor liepen de lasten voor het gezondheidszorgsysteem sterk op.

De Japanse overheid heeft behalve de introductie van een langetermijnzorgverzekering zich ook gericht op het zorgen voor leefomgevingen waarin ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven in de omgeving waar zij familie en vrienden hebben. In de stad Kashiwa loopt een groot experiment om een oude wijk geheel in te richten voor ouderen. Zij kunnen daar leven, wonen en werken met medische en buurtzorg in de directe omgeving.

In dit artikel komen aan de orde:

  • (Her) Ontwerp van leefgemeenschappen voor ouderen
  • Experimenten
  • Unieke aspecten van “Aging in Place” in Toyoshikidai in Kashiwa City

Meer informatie

Lees meer over het experiment in Kashiwa in Japan in de bijlage onder Download.

Innovatie Attaché Netwerk Tokio, Paul op den Brouw, mail@nost.jp, 28 augustus 2014

Het IA-Netwerk verbindt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kennis over internationale innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends aan Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en overheden.

Service menu right