Herkomstaanduiding van producten uit door Israël bezette gebieden

Op 12 november 2015 is een interpretatieve mededeling van de Europese Commissie over de oorsprongsaanduiding van producten uit de door Israël bezette gebieden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze interpretatieve mededeling komt mede voort uit vragen vanuit het bedrijfsleven en consumenten om duidelijkheid over de toepassing van bestaande EU-wetgeving (Richtlijn 2005/29/EG over oneerlijke handelspraktijken). De interpretatieve mededeling geeft hierover uitleg en maakt concreet wat correcte herkomstaanduidingen zijn voor producten uit Israëlische nederzettingen en voor producten uit de Palestijnse gebieden die niet uit Israëlische nederzettingen afkomstig zijn. De Commissie heeft tevens een Engelstalig factsheet (pdf) opgesteld met antwoorden op mogelijke vragen.

Het bedrijfsleven is er verantwoordelijk voor dat informatie over de oorsprongsaanduiding op producten juist is en niet-misleidend voor consumenten. Het kabinet is er voorstander van dat de EU-wetgeving in lidstaten op dezelfde manier wordt uitgevoerd. Voor wat betreft producten afkomstig uit door Israël bezet gebied is deze interpretatieve mededeling daartoe leidend. Het handhavingsbeleid van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) van correcte uitvoering van wetgeving met betrekking tot oorsprongsaanduiding op producten blijft ongewijzigd van toepassing.

Service menu right