Living Labs

Infographics van RVO

Infographics laten vaak 'in één oogopslag' zien waar een bepaald thema om draait. U vindt hier een overzicht van de interactieve, aanklikbare infographics van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
 

Infographics kunnen een verhaal of uitleg versterken. Ze prikkelen de nieuwsgierigheid. Ze leiden de kijker stapsgewijs door een onderwerp heen, geven inzicht en overzicht. In een infographic komen beeld, tekst en cijfermateriaal samen

Naast interactieve en dynamische infographics gebruikt RVO regelmatig stroomschema's, stappenplannen en illustraties om onderwerpen te verduidelijken.
 

Bijvoorbeeld: De Innovatietender aardgasloze wijken, woningen en gebouwen

Service menu right