Header agrarisch infographic

Infographics voor agrarisch ondernemen

RVO visualiseert dmv infographics meer complexe onderwerpen, zoals wet- en regelgeving. 

Op deze pagina vindt u de belangrijkste vormgeving van onderwerpen die interessant zijn voor agrarisch ondernemen.

Een voorbeeld is de inzet van duurzame (rest)warmte in glastuinbouw:

 

Warmtevoorziening Agrarische omgeving Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW)

 

 

 

 • Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Verwijzing infographic nitraatrichtlijn

  Op basis van de Nitraatrichtlijn is Nederland verplicht een actieprogramma op te stellen. Dit bevat maatregelen die zorgen voor het verminderen en voorkomen van verontreiniging van water, veroorzaakt door nitraten uit agrarische bronnen.

 • Wet grondgebonden groei melkveehouderij

  Veranderingen in de mestwetgeving per januari 2018

  Vanaf 1 januari 2018 wordt de Wet grondgebonden groei melkveehouderij opgenomen in de Meststoffenwet. Deze maatregel werd eerder toegepast op basis van de Algemene Maatregel van Bestuur verantwoorde groei melkveehouderij van 1 januari 2016

 • Fosfaatrechten

  Verwijzing infographic wetswijzingen mest

  Op 1 januari 2018 treedt het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking. Doel van dit stelsel is om te zorgen dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich uitsluitend op bedrijven met

Service menu right