H2Benelux: Waterstoftankstation Rotterdam | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

H2Benelux: Waterstoftankstation Rotterdam

Meer artikelen

Doel

Het project heeft als doelstelling de realisatie van een waterstoftankstation (700 bar) in Rotterdam.

Locatie

Airportbaan 25, 3045AN Rotterdam

Resultaat

Dit project levert met de realisatie van en waterstoftankstation een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de markt voor waterstof in de regio Rotterdam. Als zodanig draagt het project bij aan het verbeteren van het ondernemings- en consumentenklimaat en het moderniseren en ontwikkelen van de industriële basis in de regio Rotterdam. Als verwacht resultaat van dit project worden binnen een periode van 10 jaar circa 200 personenauto’s (grotendeels dieselauto’s) vervangen door waterstofauto’s. Hiermee draagt dit project bij aan een afname van circa 5.000 ton CO2 over een periode van 10 jaar. Dit staat gelijk aan een positieve sociaaleconomische waarde van circa € 0,3 miljoen (Netto huidige waarde in jaar 2018, o.b.v. een sociale discontovoet van 5,5%).

Aanleiding

Op dit moment is er één operationeel openbaar waterstoftankstation aanwezig in de regio Rotterdam. Dit is het station van AirLiquide in Rhoon (ten zuiden van Rotterdam). Het station dat wordt gerealiseerd in dit project zal ten noorden van Rotterdam komen te liggen wat de toegankelijkheid enorm vergroot voor voertuigen die nu geregeld 30 minuten door of om Rotterdam moeten rijden om het huidige station te bereiken. De aanleiding van dit project komt voort vanuit de missie van PitPoint die erop is gericht de aarde schoner achter te laten door schone brandstoffen toegankelijk te maken. Waterstof zal in de toekomst een onderdeel zijn van de totale mix aan schone brandstoffen. Er bestaat momenteel slechts één waterstoftankstation in Rotterdam en er is vraag naar meer aanbod.
Diverse bedrijven en (semi)overheden in de omgeving van het station in Rotterdam hebben geuit behoefte te hebben aan de realisatie van het station zodat het mogelijk wordt het wagenpark verder te verduurzamen door gebruik te gaan maken van de zero emissie brandstof, waterstof. De aanwezigheid van waterstof tankstations biedt mogelijkheden voor bedrijven om de positie van Rotterdam als waterstof hub te versterken.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Het project draagt direct bij aan de realisatie van prioriteit 2 van de DKTI 2017/2018 door de uitrol en het gebruik van de innovatieve emissie-vrije brandstof waterstof te versnellen. Als zodanig draagt het project bij aan de doelstelling van de DKTI Transport regeling een verlaging van CO2 emissie, NOx, fijn stof, en geluid te realiseren. Het waterstoftankstation wordt op open, transparante en niet-discriminerende basis beschikbaar gesteld. Tevens draagt het project bij aan de realisatie van de Duurzame Brandstofvisie onder het SER energie akkoord voor duurzame energie, en aan de Richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur van alternatieve brandstoffen.

Het project begint met het organiseren van de benodigde vergunningen. Vervolgens wordt aangevangen met het bouw klaar maken van de locatie en starten de civiele werkzaamheden. Zodra de civiele werkzaamheden gereed zijn worden de waterstoftankinstallatie-systemen op locatie afgeleverd om daar te worden geïnstalleerd. Zodra alles is geïnstalleerd wordt het gehele waterstoftankstation getest. Zodra alles goed is bevonden zal het tankstation in gebruik worden genomen.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de eerste tender van DKTI Transport bedraagt € 1.000.000

DKTI Transport

De eerste tender van DKTI Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. De eerste ronde sloot op 21 december 2017 om 17.00 uur. Meer informatie over de eerste tender van DKTI Transport: www.rvo.nl/dkti-transport

Actueel

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.