H2Nodes: Waterstoftankstation Arnhem | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

H2Nodes: Waterstoftankstation Arnhem

Meer artikelen

Doel

Het project betreft de realisatie van een waterstofstation met geïntegreerde waterstofproductiefaciliteit in de regio Arnhem.

Locatie

Westervoortsedijk, Arnhem. Gelegen tussen HyGear (no. 73) en Shell (no.71).

Resultaat

Het project draagt er middels de realisatie van het waterstoftankstation direct aan bij waterstof als innovatieve en volledig hernieuwbare brandstof toegankelijk te maken voor privépersonen en bedrijven in de regio, en biedt hen de kans wegtransport te verduurzamen en GHG-emissies te verlagen. Als zodanig draagt het project bij aan het verbeteren van het ondernemings- en consumentenklimaat en het moderniseren en ontwikkelen van de industriële basis in de regio Arnhem.
Als verwacht uiteindelijk resultaat van dit project worden binnen een periode van 10 jaar 200 personenauto’s (grotendeels dieselauto’s) vervangen door waterstofauto’s. Gemiddeld ligt de uitstoot van een dieselauto voor personenvervoer op 10 ton CO2 per jaar (op basis van 50.000 gereden km per jaar met een gemiddeld verbruik van 16 liter per 100 km), en van auto’s voor privé gebruik op 6 ton CO2 (op basis van 30.000 gereden km per jaar met een gemiddeld verbruik van 16 liter per 100 km). De uitstoot van CO2 kost de Nederlandse economie jaarlijks € 90 per ton CO2. Dit project draagt bij aan een afname van circa 5.190 ton CO2 over de periode van 10 jaar. Dit staat gelijk aan een positieve sociaaleconomische waarde van circa € 0,3 miljoen (Netto huidige waarde in projectjaar 0, o.b.v. een sociale discontovoet van 5,5%).

Aanleiding

Waterstof wordt wereldwijd beschouwd als een belangrijke mogelijkheid om tot een koolstofvrije economie te komen. Waterstof is veelbelovend omdat het een schone, emissie-vrije brandstof is. Voor het gebruik van waterstof is het essentieel dat bijkomende tankinfrastructuur en waterstofproductie beschikbaar komt.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Het project draagt bij aan de doelstellingen van de DKTI-Transport regeling door een verlaging van CO2 emissie, NOx, fijn stof, en geluid te realiseren. Deze emissiereductie wordt mogelijk gemaakt door de transitie, van traditionele brandstoffen naar hernieuwbare emissie-vrije alternatieve brandstof zijnde waterstof, te faciliteren in de pre-commerciële fase. Het project faciliteert de duurzame transitie door de uitrol van de innovatieve waterstofinfrastructuur en het gebruik daarvan, te versnellen (prioriteit 2, DKTI-Transport 2017/2018). De waterstof-infrastructuurvoorziening wordt op open, transparante en niet-discriminerende basis beschikbaar gesteld. Tevens draagt het project bij aan de realisatie van de Duurzame Brandstofvisie onder het SER energie akkoord voor duurzame energie, en aan de Richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur van alternatieve brandstoffen.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de eerste tender van DKTI Transport bedraagt € 1.620.000.

DKTI Transport

De eerste tender van DKTI Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. De eerste ronde sloot op 21 december 2017 om 17.00 uur. Meer informatie over de eerste tender van DKTI Transport: www.rvo.nl/dkti-transport

 

Actueel

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.