Vergelijk van verbrandingsconcepten voor waterstofmotoren | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Vergelijk van verbrandingsconcepten voor waterstofmotoren

Meer artikelen

Doel

Doel is om voor de verbrandingstoepassing te onderzoeken welke verbrandingsvorm het best geschikt is voor twee verschillende scenario’s: de variabele snelheid toepassing, en de vaste snelheid toepassing.

Grofweg komt dit neer op een onderscheid in toepassing op de weg versus toepassing op een vaste locatie, denk aan generator sets, waar de motor een vast werkpunt heeft. We onderzoeken de technische haalbaarheid van verschillende concepten, als functie van de tijd. Tevens zal een korte marktverkenning worden uitgevoerd om vast te stellen hoe groot het potentieel is van de scenario’s. Deze studie bestrijkt bestaande (in ontwikkeling zijnde) concepten zoals lean burn, lambda1, vonkontsteking. En nieuwe verbrandingsconcepten zoals RCCI. De scope van het project is beperkt tot zwaar transport (Heavy Duty toepassingen) en andere grote motoren.

Korte omschrijving van de activiteiten

  1. Marktverkenning, Meeting met experts en instellingen
  2. Inventariseren van het potentieel de bestaande en nieuwe gas motorconcepten
  3. Het rangschikken van de verwachte tijdpaden van de motorconcepten De activiteiten zullen door TNO worden uitgevoerd.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt 

Helmond, Nederland

Overzicht van deelnemers

Naam deelnemerType organisatieRol in project
TNOOnderzoeksorganisatiePenvoerder / uitvoerder haalbaarheidsstudie.
NPS Diesel BVMiddelgrote ondernemingAanbieder verbrandingsmotoren

Resultaat

Het project levert inzicht op in de potentie van waterstof als brandstof voor verbrandingsmotoren.

Voor de marktpartijen levert het inzicht op in welke concepten zij zich het best kunnen richten met hun ontwikkelinspanning. Voor beleidsmakers geeft het een beeld wat zij in de tijd kunnen verwachten.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Primaire aanleiding is de klimaatwetgeving Parijs.

Om de doelstellingen te halen gaat waterstof een belangrijke rol spelen. Deze haalbaarheidsstudie richt zich op de toepassingen en gebruikers kant, en niet op de distributie kant. Er zijn twee mogelijkheden voor waterstof in voertuigen:

  1. brandstofcel 
  2. in de verbrandingsmotor

De huidige maak industrie is voor de tweede mogelijkheid het best ontwikkeld. Met verbrandingsmotoren is veel meer ervaring dan met fuel cells in de industrie. Waterstof in de verbrandingsmotor zou een versnelling kunnen betekenen van deze toepassing in de praktijk. In het belang van versnelling van de uitrol van infrastructuur is het goed dat de potentiële toepassingen in aantal toenemen.

 

Publicaties

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.