Waterstofregio 2.0: Waterstoftankstation Breda | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Waterstofregio 2.0: Waterstoftankstation Breda

Meer artikelen

Doel

De doelstelling van het project is de realisatie van een waterstoftankstation voor zowel heavy duty als personenvoertuigen (geschikt voor 350 en 700 bar) met geïntegreerde waterstofproductiefaciliteit.

Locatie

Kruising Backer en Ruebweg, Huifakkerpad, Grenssteen, Breda

Resultaat

Het project draagt er middels de realisatie van een waterstoftankstation direct aan bij waterstof als innovatieve en volledig hernieuwbare brandstof toegankelijk te maken voor privépersonen en bedrijven in de regio, en biedt hen de kans wegtransport te verduurzamen en GHG-emissies te verlagen. Als zodanig draagt het project bij aan het verbeteren van het ondernemings- en consumentenklimaat en het moderniseren en ontwikkelen van de industriële basis in de regio Breda.
Als verwacht resultaat van dit project worden binnen een periode van 10 jaar, 200 personenauto’s (grotendeels diesel) en 10 huisvuilwagens (diesel) vervangen door waterstofvoertuigen. Gemiddeld ligt de uitstoot van een dieselauto rond de 6 ton CO2 per jaar (op basis van 30.000 gereden km per jaar met een gemiddeld verbruik van 16 liter per 100 km). De uitstoot van een dieselvrachtwagen ligt rond de 10-20 ton CO2 per jaar.

  1. De uitstoot van CO2 kost de Nederlandse economie jaarlijks € 90 per ton CO2.
  2. Dit project draagt bij aan een afname van circa 6.470 ton CO2 over een periode van 10 jaar. Dit staat gelijk aan een positieve sociaaleconomische waarde van circa € 0,4 miljoen (Netto huidige waarde in projectjaar 0, o.b.v. een sociale discontovoet van 5,5%).

Aanleiding

Waterstof als brandstof voor transport wordt wereldwijd beschouwd als een belangrijke mogelijkheid om tot een koolstofvrije economie te komen. Waterstof is veelbelovend omdat het een schone, emissie-vrije brandstof is. Waterstoftoepassingen binnen transport bieden diverse nieuwe perspectieven: een waterstofvoertuig is een elektrisch voertuig, maar in plaats van gebruik te maken van batterijen wordt waterstof omgezet naar elektriciteit. Voor het bevorderen van het gebruik van waterstof is het essentieel dat bijkomende tankinfrastructuur en waterstofproductie beschikbaar komt.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Het project draagt bij aan de doelstellingen van de DKTI-Transport regeling door een verlaging van CO2 emissie, NOx, fijn stof, en geluid te realiseren door de transitie van het gebruik van traditionele brandstoffen naar het gebruik van de hernieuwbare emissie-vrije alternatieve brandstof, waterstof, te faciliteren. Het project faciliteert deze duurzame transitie door de uitrol van de innovatieve waterstofinfrastructuur en het gebruik daarvan, te versnellen (prioriteit 2, DKTI-Transport 2017/2018). De waterstof-infrastructuurvoorziening wordt op open, transparante en niet-discriminerende basis beschikbaar gesteld. Tevens draagt het project bij aan de realisatie van de Duurzame Brandstofvisie onder het SER energie akkoord voor duurzame energie, en aan de Richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur van alternatieve brandstoffen.

Het project bestaat uit de ontwikkeling, het testen en demonstreren van een waterstoftankstation (350 en 700 bar) in Breda met een geïntegreerde installatie waar hernieuwbare waterstof wordt geproduceerd.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de eerste tender van DKTI Transport bedraagt € 1.597.226

DKTI Transport

De eerste tender van DKTI Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. De eerste ronde sloot op 21 december 2017 om 17.00 uur. Meer informatie over de eerste tender van DKTI Transport: www.rvo.nl/dkti-transport

Actueel

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.