Amsterdam - Energiesprong Amsterdam | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Amsterdam - Energiesprong Amsterdam

Meer artikelen

Beschrijving

Een synopsis van de Amsterdamse aanpak: de opzet, de werkwijze, de partijen en de resultaten.

Kern van de aanpak was de ondersteuning van verenigingen van eigenaren, een groep die in Amsterdam groeit, juist door de verkopen door woningcorporaties. In Amsterdam zijn er nu 16.000 Vve's, en dat worden er steeds meer. Amsterdam richtte zich op een doelstelling van 2.000 woningen.

Vve's hebben enerzijds het idee dat ze het zelf moeten doen, omdat ze weinig ondersteuning krijgen van Rijk en gemeente. Anderzijds hebben vve's vaak niet het idee dat ze als groep veel meer kunnen doen dan wanneer ze alleen zijn.

Vertraging

Het project heeft een vertraging gehad, maar maar kon daarna breed uitrollen. De vertraging kwam doordat er met een groep mensen die elkaar niet echt kennen zaken georganiseerd moesten worden. De aandacht lag in het begin lang op financiering door grote financieringsmaatschappijen, terwijl er zich ook een economische crisis, een bankencrisis, af ging spelen. Daardoor vielen die grote partijen om.

Er begon een zoektocht naar andere partijen die een financieringsconstructie konden opzetten voor de vve's. Dat is gelukt, maar het heeft wel veel tijd gekost.

De juiste mensen op de juiste plek

Tip: het moet als team klikken. Dus, zorg ervoor dat je een goed gevoel hebt bij de mensen met wie je zo intensief gaat samenwerken en zorg ervoor dat je de juiste mensen voor de juiste klussen hebt. Je moet een zekere ondernemerszin hebben en een zekere vorm van lef.

Openheid en vertrouwen

De ervaring is dat er niet gemakkelijk samengewerkt wordt, maar dat er stellingen worden ingenomen en dat er geredeneerd wordt vanuit de verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer. Terwijl het een gezamenlijke excercitie moet zijn. Daarvoor is openheid nodig en vertrouwen, onderling maar ook van het Rijk. Om het het samen te klaren.

Als er opgeschaald moet worden, is het belangrijk dat mensen enthousiast gemaakt kunnen worden.

De maatregelen

De bouwtechnische maatregelen waren dezelfde als voor alle andere projecten: isolatiemaatregelen voor vloeren, wanden en plafonds, dubbel glas, vernieuwing van cv-ketels als dat nodig is. Verder hadden veel mensen ambities op het gebied van zonnepanelen; dat is een belangrijke trigger geworden.

Meer informatie

Deelnemers

Het project Energiesprong Amsterdam richt zich op de 15.000 Verenigingen van Eigenaren (vve’s) die er in de hoofdstad zijn.

Strategie

Het was, net als bij veel andere projecten, moeilijk om partijen te vinden die vve's wilden financieren. De gemeente Amsterdam bood uitkomst.

Vve’s vragen om een andere aanpak dan individuele koop- en huurwoningen omdat zij een specifieke vorm van besluitvorming kennen. De besluitvorming duurt lang en het afbreukrisico is groot omdat een meerderheid van de leden akkoord moet gaan.

Het project Energiesprong Amsterdam integreerde duurzame energiebesparende maatregelen in het Meerjaren Onderhouds Programma van de vve. Daartoe werkte het programma samen met bedrijven die vve’s ondersteunen (VVE-beheerorganisaties).

Resultaten

Een belangrijk succes was, dat doordat men met elkaar in een consortium zat, elkaar kende en een gezamenlijk doel had geformuleerd, de partijen elkaar sneller wisten te vinden en iedereen bereid leek te zijn een stapje extra te doen. Dat leidde tot betere samenwerking.

Vve's

In het voorjaar van 2014 besloten de eerste VvE's (met circa 500 appartementen) tot uitvoering van energiebesparende maatregelen.

Sociale huurwoningen

Samen met enkele marktpartijen was woningcorporatie Ymere in Amsterdam van plan om een groot aantal sociale huurwoningen energiezuinig te maken. Het project is echter gestopt voordat het goed en wel gestart was.

Omdat het project niet paste in de reguliere bedrijfsvoering zijn er door Ymere andere keuzes gemaakt. Zodoende is er beperkt uitvoering gegeven aan het project.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.