Breda - Op de BRES | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Breda - Op de BRES

Meer artikelen

Beschrijving

Een synopsis van de Bredase aanpak: de opzet, de werkwijze, de partijen en de resultaten

De opgave in Breda was om in 2 jaar tijd 2.000 woningen aan te pakken.

De beoogde opschaling naar duurzame energie was volgens Breda niet mogelijk als bewoners daarbij geen actieve rol krijgen. Daarom is er in Breda voor gekozen om de aanpak een bewonersinitiatief te laten zijn. Het moest gedragen en uitgedragen worden door de bewoners zelf. Dat gebeurde op wijkniveau. Dat was de eerste pijler.

De tweede pijler was dat de maatregelen die aan de woningen worden getroffen kwalitatief goed in orde zijn.

De derde pijler van de Bredase aanpak was de financiering. Dat was voor veel mensen een opgave. Daarom bood Breda een financieel arrangement aan als het voor mensen moeilijk is om het zelf te betalen.

Twee elkaar aanvullende benaderingen

Breda was bijzonder omdat het project 2 uiteenlopende benaderingen hanteerde. De eerste is een technische en economische benadering: kunnen we de woning verduurzamen? De tweede benadering is net zo belangrijk en betreft de vraag of er in de wijk voldoende 'sociaal weefsel' is: is er voldoende samenwerking in de wijk mogelijk om de boodschap ook door de bewoners zelf te kunnen laten uitdragen?

Kwartiermaker

In de 3 pilotwijken werd een kwartiermaker ingezet, iemand die het buurtclubje hielp om te komen tot heldere informatie en heldere communicatie.

Consortium

Breda vormde een consortium met een aantal partijen die het hele project konden gaan uitrollen. In de pilotwijken zijn de woningen geanalyseerd en zijn afspraken gemaakt om de woningen te verduurzamen. Breda verwachtte met die 3 wijken op redelijk korte termijn tot afspraken te kunnen komen over het aantal woningen dat verduurzaamd zou gaan worden.

Leerpunten

Tip: zorg ervoor dat je de drie pijlers op orde hebt: 1) werken op wijkniveau, 2) kwalitatief goede maatregelen inzetten en 3) de financiering op orde hebben.
De bouwtechnische maatregelen zijn goed in beeld; de stad kan goed in kaart gebracht worden voor wat betreft de potentie. Lastiger is het om de buurt zover te krijgen dat de mensen mee gaan doen: hoe organiseer je het, welke mensen betrek je erbij, hoe kun je die mensen toerusten om de bewoners te informeren? Dat is het belangrijkste leerpunt voor de volgende stap.

Bouwtechnische maatregelen

De maatregelen die Breda uitvoerde, zijn isolatie van vloeren, muren, dakoppervlak en glas, vervanging van installaties als dat nodig is, en natuurlijk ook het opwekken van duurzame energie en dan met name met zonnepanelen.

Meer informatie

Deelnemers

BRES werd bemand door een mix van professionals en vrijwilligers.

Vrijwilligers werden ingezet op specifieke taken: marketing, communicatie met wijken en bewoners, en bestuurstaken. Woningbezoeken (keukentafelgesprek), opstellen van indicatieve adviezen, gedetailleerdere inspecties, aanbiedingen, begeleiding van de renovaties, oplevering, contacten met uitvoerders, optimalisatie of herziening van de tooling werden door professionals uitgevoerd, deels voor eigen rekening.

Strategie

Met de gemeente Breda was afstemming op zowel politiek als ambtelijk niveau. In eerste instantie om samenwerking op te bouwen tussen de activiteiten van BRES en de voorlichtingsactiviteiten richting Bredase bewoners van de gemeente. Later is BRES gaan participeren als project in het uitvoeringsprogramma klimaat van de gemeente Breda.

De back-office (uitvoering van de renovaties, financiering, kwaliteitsmanagement, centrale inkoop en monitoring) werd op nationale schaal door Waifer opgezet en kon daarom zeer professioneel, grootschalig en efficiënt uitgevoerd worden. Door de landelijke schaal van de inkoop konden scherpe inkoopscontracten worden gesloten.

Resultaten

Sinds het begin van het project werd de oprichting van een uitvoerings-BV en een bewonerscoöperatie door Stichting BRES voorbereid. In de periode daarna ontwikkelde BRES door naar het coöperatie/BV-model. De Stichting bleef functioneren als beleids- en sturingsplatform op beide entiteiten.

In de beginfase bleven de aantallen gerenoveerde woningen nog klein. Dat had deels te maken met de opgelopen vertraging in de product- en organisatieontwikkeling. BRES stelde echter ook vast dat de gekozen werkwijze arbeidsintensief was, en dat tijd nodig was voordat vanaf een buurtbenadering ook daadwerkelijk woningen zijn gerenoveerd.

Businessplan

BRES had het primaire proces en de sturing daarvan geherdefinieerd. en uitgewerkt en beschreven in een grondige herziening van het businessplan van BRES voor 2014. Het plan liet een rendabele businesscase zien, al bleven in eerste instantie de kosten de baten nog overstijgen.

En verder

BRES ontwikkelde een totaalpakket voor bewoners. Na 2014 wilde het project verder gaan als coöperatieve vereniging en aansluiting zoeken bij onder andere Buurkracht van Enexis. Om BRES te kunnen financieren, verwacht de stichting minimaal 300 woningen op jaarbasis te moeten aanpakken.

Ambassadeurs

Tevreden bewoners zijn voor BRES een zeer belangrijke bron voor communicatie naar andere bewoners en als leerervaring voor BRES zelf.

BRES werd bemand door een mix van professionals en vrijwilligers. Vrijwilligers werden ingezet op specifieke taken: marketing, communicatie met wijken en bewoners, en bestuurstaken.

Woningbezoeken (keukentafelgesprek), opstellen van indicatieve adviezen, gedetailleerdere inspecties, aanbiedingen, begeleiding van de renovaties, oplevering, contacten met uitvoerders, optimalisatie of herziening van de tooling werden door professionals uitgevoerd, deels voor eigen rekening.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.