19 NOM woningen a.d. Boekweit te Boekel Boekel, Noord-Brabant

Meer artikelen

Omschrijving

Het betreft de ontwikkeling en realisatie van 19 grondgebonden sociale huurwoningen aan de Boekweit te Boekel. In samenwerking hebben van Wanrooij projectontwikkeling en woningstichting Peelrand Wonen hier 19 woningen ontwikkeld met als doel een NOM woning te realiseren die tevens in aanmerking komt voor een Energie Prestatie Vergoeding.

Over ZEN

 ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. We gaan voor tevreden bewoners door extreem goed te letten op wooncomfort, gezondheid, opleverkwaliteit én uiteraard betaalbaarheid. De vraag is: weten we wat de bewoner wil? Kunnen we technische hoogstandjes matchen met klantverlangens? Kunnen we woonplezier en -comfort verhogen en tegelijk de energierekening verlagen? En hoe doen we dat? Dat is de hamvraag
 
Woningbouwproject vanuit het ZEN programma

Kenmerken

Aantal woningen in project 

19

Projecttype

rijwoningen- nieuwbouw
hoekwoning - nieuwbouw

Stichtingskosten

€ 2.020.000,- 

Beschrijving concept

Bouwkundige kenmerken/schil
- Luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,40 dm3/s.m²
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen: 5,0 m².K/W
- Rc-waarde dak: 6,0 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 4,0 m².K/W
EPC hoekwoning: -0,37
EPC rijwoning: -0,47

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: warmtepomp 
- energielevering: zonnepanelen PV
- ventilatieprincipe: nachtventilatie; balansventilatie met wtw
- ventilatiesysteem: Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal
- raamtypetriple glas 

Overig

- oplevertoets energiemaatregelen (incl. blowerdoor meting, infrarood warmtemeting, ventilatietoets)
- monitoring bewoningsfase
- Alle woningen zijn gerealiseerd in een tijdsbestek van 6 maanden, conform de, Optimaal Bouwen, planningssystematiek van Van Wanrooij Bouwbedrijf
Voor meer info zie: www.nom-label.nl

Betrokkenen

Adviseurs(s): Itho Daalderop
Contactpersoon: Henri Mulders; henri.mulders@vanwanrooij.nl
 

Media

nr 14 jpg.jpg

Links

Meer informatie

situatietekeningen: PDF-pictogram situatietekening.pdf
plattegrond en doorsnede: PDF-pictogram Doorsnede.pdf

 

Service menu right