1MW zonnepanelen TU Delft, Zuid-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

TU Delft realiseert één van de grootste zon-PV-projecten tot nu toe in Nederland uitgevoerd. Het gaat om een hectare aan zonnepanelen die in totaal 1 MW aan elektriciteit gaan leveren. Een klein deel hiervan wordt ingezet voor verder wetenschappelijk onderzoek. TU Delft wordt daarmee een echte ‘Solar University’.

Projectsamenvatting

De TU Delft heeft via de subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+) subsidie ontvangen voor het aanleggen van 1 MW aan zonnepanelen. Daarmee gaat de TU Delft één van de grootste PV-projecten realiseren die tot nu toe in Nederland uitgevoerd. De zonnepanelen zullen begin 2015 worden geplaatst. Hiervoor worden alle daken van de gebouwen van de TU Delft in kaart gebracht. Uiteindelijk zullen de panelen op circa tien locaties op de campus geplaatst worden.

De TU Delft heeft als ambitie om in 2020 25% van haar energie duurzaam op te wekken. Met het realiseren van 1 MW aan zonnepanelen op haar gebouwen zet de TU Delft een belangrijke stap in die richting. De zonnepanelen zullen begin 2015 worden geplaatst op circa tien verschillende gebouwen.

Subsidie SDE
Voor dit megaproject heeft de TU Delft subsidie ontvangen via de SDE+-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie). De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie, niet voor de aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. Afhankelijk van de technologie, vergoedt de regeling het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar. Hier vind u meer informatie over de SDE+-regeling.

Terugverdientijd
De TU Delft financiert de plaatsing van de panelen zelf waarmee een bedrag van circa 1,5 miljoen euro is gemoeid. Gedurende een periode van 15 jaar zal door middel van de SDE regeling de overheid subsidie uitkeren op de daadwerkelijk opgewekte duurzame kiloWatturen. De totale subsidie over deze looptijd loopt daarmee op tot ongeveer 1,4 miljoen euro. Doordat met de opgewekte stroom inkoop van elektriciteit wordt vermeden heeft het totale project een terugverdientijd van ruim tien jaar.

Aanbesteding
De aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen wordt door middel van een Europese aanbesteding uitgevraagd aan de markt. Voor tien procent van de panelen kunnen Delftse wetenschappers wensen indienen, zodat zij straks onderzoek kunnen doen aan werkende PV systemen. Het gaat dan om wetenschappers die onderzoek doen op photovoltaïsche energie, maar ook bouwkundig (integratie in gebouwen), elektrotechnisch (gelijkstroom voorzieningen) en onderzoekers in meet en regeltechniek.

PV-privé project
Nu het College van Bestuur haar goedkeuring inmiddels heeft verleend kunnen de plannen gerealiseerd gaan worden. Bijzonder daarbij is dat het bestuur ook nog eens haar goedkeuring heeft verleend voor het plan nog eens 1 MW aan zon-PV, te realiseren via een PV-privé project. De bedoeling is dat werknemers via een collectieve inkoopregeling tegen een gunstig tarief groene stroom kunnen aanschaffen van zonnepanelen op de daken van de universiteit.

Kenmerken

Projecttype

Onderwijs - renovatie & onderhoud

Energievoorziening

Collectief op blokniveau

Beschrijving concept

Toepassen van één hectare (1.000 m2) aan zonnepanelen op de daken van de gebouwen op de Campus van de Technische Universiteit Delft. Deze zonnepanelen moeten in totaal 1 MW aan elektriciteit gaan leveren.

Energie:

Verwachtte CO2 reductie van 600 ton per jaar. Overige ambities zijn om in 2020 30% besparing op primaire energie (tov 2009), 25% duurzame energieopwekking en 50% CO2-neutraal in 2020 te halen.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: n.v.t.
Opdrachtgever: Technische Universiteit Delft
Architect: n.v.t.
Installatietechnische en/of energetisch adviseur: Greenspread

Media

Links

Service menu right