38 NOM woningen Ulft, Gelderland

Meer artikelen

Omschrijving

Met de bouw van deze 38 NOM woningen ronden we de herstructurering af van de wijk Vogelbuurt in Ulft. Het project bestaat uit 28 eengezinswoningen en 10 levensloopbestendige woningen. De woningen zijn verdeeld over 6 blokken van 3 woningen, 5 blokken van 2, 1 blok van 4 en 1 blok van 6 woningen.
Klik hier voor andere projecten van Wonion in de Vogelbuurt en de Biezenakker in Ulft.

Projectsamenvatting

ZEN is sinds 2015 het vervolgprogramma van de partijen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK). Met ZEN stimuleren de vier brancheverenigingen een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een ‘unique buying point’ voor de consument. En passant moet dit binnen de bouwbranche zorgen voor een soepele overgang naar de nieuwe eis van bijna energieneutrale nieuwbouw per 2021.

Over ZEN
ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. We gaan voor tevreden bewoners door extreem goed te letten op wooncomfort, gezondheid, opleverkwaliteit én uiteraard betaalbaarheid. De vraag is: weten we wat de bewoner wil? Kunnen we technische hoogstandjes matchen met klantverlangens? Kunnen we woonplezier en -comfort verhogen en tegelijk de energierekening verlagen? En hoe doen we dat? Dat is de hamvraag.ZEN programma

Kenmerken

Aantal woningen in project

38

Projecttype

Rijwoning - Nieuwbouw
2onder1kap - Nieuwbouw

Doelgroep

Sociale huur, 28 eengezinswoningen en 10 levensloopbestendige woningen

Ambitie

Bijna energieneutraal (BENG)

Nul-op-de-Meter (NOM) met prestatiegarantie

Beschrijving concept

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,15
- Triple glas, U-waarde 1,0 W/m²K
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 5,0 m².K/W
- Rc-waarde dak : 6,8m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 5,0 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- Combi Warmtepomp, bodem
- Zonne-PV, 20 panelen ZO orientatie helling 62gr, 8 panelen NW orientatie helling 39gr. 270Wp/paneel.
- Balansventilatie met wtw systeem D.2b2
- regeling ventilatie: CO2-sturing ook in slaapkamer

Overig
- Monitoring bewoningsfase

BENG indicatoren (ten opzichte van de concepteis vanaf 2020)
Energiebehoefte (kWh/m².jr): 27,4 (25)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): -36,6  (25)
Percentage hernieuwbare energie: 173% (50 %)

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar:  Dura Vermeer Hengelo
Opdrachtgever: Wooncorporatie Wonion
Contactpersoon: Ingrid Pierik (email: i.pierik_at_wonion.nl)

 

Startbouw: 01/02/2017

 

Bouw gereed: 30/09/2017

Media

Afbeeldingen

Wonion Ulft NOM

Wonion Ulft NOM

Wonion Ulft NOM

Wonion Ulft NOM

 

Links

Meer informatie

ZEN programma

 

 

 

Service menu right